1ετής Εκπαίδευση στη Δικαστική Ψυχολογία και Εγκληματολογία

Ομάδα Ψυχοεκπαίδευσης για την Κατάθλιψη

1ετής Εκπαίδευση στη Δικαστική Ψυχολογία και Εγκληματολογία

Ο κλάδος της δικαστικής ψυχολογίας είναι σχετικά νέος, ωστόσο έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον του κόσμου, των φοιτητών και των εργαζομένων σε δικαστικά πλαίσια. Η δικαστική ψυχολογία αποτελεί τον κρίκο σύνδεσης της ψυχολογίας με τον Νόμο με τους δικαστικούς ψυχολόγους να αναλαμβάνουν πολλαπλούς ρόλους (π.χ. εμπειρογνώμονες, εκτίμηση επικινδυνότητας, εκλογή ενόρκων κτλ.). Για την ακρίβεια το «πεδίο δράσης» των δικαστικών ψυχολόγων είναι τόσο ευρύ που συχνά το κοινό συγχέει τα καθήκοντα των δικαστικών ψυχολόγων με αυτά των αστυνομικών ερευνητών. Επίσης, τα πλαίσια εργασίας ενός δικαστικού ψυχολόγου ποικίλουν από τις φυλακές, τα πλαίσια επανένταξης αποφυλακισμένων και τα δικαστήρια μέχρι τα σχολεία και την ιδιωτική πρακτική. Συνεπώς άλλοι συνεισφέρουν σε αστυνομικές έρευνες αναγνωρίζοντας και ερμηνεύοντας στοιχεία ψυχολογικής σημασίας, άλλοι ασχολούνται με τον ενδεχόμενο μειωμένο καταλογισμό του δράστη και την ικανότητά του να παραστεί σε δίκη και άλλοι ως ειδικοί στην εκλογή ενόρκων, σε ζητήματα επιμέλειας παιδιών καθώς στην εκτίμηση του ρίσκου επικινδυνότητας.

Το μονοετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Δικαστική Ψυχολογία & Εγκληματολογία εισάγει αρχικά τους εκπαιδευόμενους στις βασικές ψυχολογικές θεωρίες της βίας, αναλύει την πιθανή συσχέτιση εγκληματικότητας & ψυχοπαθολογίας και στη συνέχεια επικεντρώνεται στη μελέτη διαφόρων τύπων δραστών (π.χ. ανήλικοι δράστες, γυναίκες εγκληματίες, σεξουαλικοί δράστες κτλ.). Στην πορεία του εκπαιδευτικού μελετάται η συνεισφορά της δικαστικής ψυχολογίας στους αυτόπτες μάρτυρες και στην εκλογή των ενόρκων ενώ τα τελευταία μαθήματα του εκπαιδευτικού εισάγουν τον εκπαιδευόμενο στη διερευνητική ψυχολογία εστιάζοντας στη σκιαγράφηση προφίλ.

Σάββατο 05/10: Εξελικτικές θεωρίες – Έγκλημα και γενετική

Σάββατο 19/10: Συμπεριφορικές θεωρίες – Η θεωρία της Κοινωνικής Μάθησης

Σάββατο 02/11: Ψυχοδυναμικές θεωρίες – Θεωρίες προσωπικότητας

Σάββατο 16/11: Διαταραχές διάθεσης & έγκλημα

Σάββατο 30/11: Διαταραχές προσωπικότητας – Ψυχοπάθεια & έγκλημα

Σάββατο 14/12: Ψύχωση & έγκλημα

Σάββατο 11/01: Χρήση Ψυχοτρόπων Ουσιών/αλκοόλ και έγκλημα

Σάββατο 25/01: Ψυχοσεξουαλικές διαταραχές & έγκλημα

Σάββατο 08/02: Σεξουαλικοί δράστες– Ψυχοθεραπευτική παρέμβαση

Σάββατο 22/02:Ανήλικοι παραβάτες – Ψυχοθεραπευτική παρέμβαση

Σάββατο 07/03:Βίαιοι εγκληματίες– Ψυχοθεραπευτική παρέμβαση

Σάββατο 21/03:Γυναίκες εγκληματίες– Ψυχοθεραπευτική παρέμβαση

Σάββατο 04/04: Αυτόπτες μάρτυρες – Ψευδείς ισχυρισμοί και ομολογίες

Σάββατο 25/04:Η Ψυχολογία των Ενόρκων – CSI effect

Σάββατο 09/05: Crime Scene Profiling – Διερεύνηση του τόπου του Εγκλήματος (CSI)

Σάββατο 23/05: Θυματολογία – Victim Profiling

Σάββατο 30/05: Criminal Profiling – Η σκιαγράφηση του προφίλ των δραστών

Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι τα ακόλουθα:

1. Βιογραφικό Σημείωμα

2. Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών ΑΕΙ – ΑΤΕΙ – Ιδιωτικό Κολλέγιο (ή τελειόφοιτος)

3. Απολυτήριο Λυκείου εφόσον υπάρχει συνάφεια επαγγελματικού αντικειμένου

Κριτήρια απόκτησης Διπλώματος:

1.Να μην υπερβεί το όριο των 3 απουσιών

2.Ολοκλήρωση μιας εργασίας

Με τη λήξη του έτους οι σπουδαστές λαμβάνουν το Δίπλωμα στη Δικαστική Ψυχολογία.

Κόστος και τιμολογιακή πολιτική

1200 ευρώ το 1ο έτος
1000 ευρώ για εφάπαξ εξόφληση.

Η εκπαίδευση παρέχεται και διαδικτυακά με τις παρακάτω ημερομηνίες:

Κυριακή 03/11: Εξελικτικές θεωρίες – Έγκλημα και γενετική

Κυριακή 17/11: Συμπεριφορικές θεωρίες – Η θεωρία της Κοινωνικής Μάθησης

Κυριακή 01/12: Ψυχοδυναμικές θεωρίες – Θεωρίες προσωπικότητας

Κυριακή 08/12: Διαταραχές διάθεσης & έγκλημα

Κυριακή 15/12: Διαταραχές προσωπικότητας – Ψυχοπάθεια & έγκλημα

Κυριακή 12/01: Ψύχωση & έγκλημα

Κυριακή 26/01: Χρήση Ψυχοτρόπων ουσιών/αλκοόλ & έγκλημα

Κυριακή 09/02: Ψυχοσεξουαλικές διαταραχές & έγκλημα

Κυριακή 23/02: Σεξουαλικοί δράστες– Ψυχοθεραπευτική παρέμβαση

Κυριακή 08/03: Ανήλικοι παραβάτες – ψυχοθεραπευτική παρέμβαση

Κυριακή 22/03: Βίαιοι εγκληματίες – Ψυχοθεραπευτική παρέμβαση

Κυριακή 05/04: Γυναίκες εγκληματίες– Ψυχοθεραπευτική παρέμβαση

Κυριακή 12/04: Αυτόπτες μάρτυρες – Ψευδείς ισχυρισμοί και ομολογίες

Κυριακή 26/04:Η Ψυχολογία των Ενόρκων – CSI effect

Κυριακή 10/05: Crime Scene Profiling – Διερεύνηση του τόπου του Εγκλήματος (CSI)

Κυριακή 17/05: Θυματολογία – Victim Profiling

Κυριακή 31/05: Criminal Profiling – Η σκιαγράφηση του προφίλ των δραστών

Κόστος και τιμολογιακή πολιτική

1000 ευρώ το έτος

800 ευρώ για εφάπαξ εξόφληση

Αναλυτικές Πληροφορίες
0 Shares
Share
Tweet
WhatsApp
Share
Email