NLP & Life Coaching Program 2019

NLP & Life Coaching Program 2019 | Χαράλαμπος Σολέας

Το μοναδικό πρόγραμμα στην Ελλάδα που περιλαμβάνει πιστοποίηση NLP Practitioner  και Δίπλωμα στο Life Coaching.

Δείτε παρακάτω όλες τις πληροφορίες του προγράμματος καθώς και την προνομικακή τιμή κλεισίματος.

Τι είναι ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP);

Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP), είναι ένα σύνολο τεχνικών και μια μεθοδολογία που μας βοηθάει, αφενός μεν να αποκτήσουμε πληρέστερη πρόσβαση στο μυαλό μας, να δούμε πώς ακριβώς σκεφτόμαστε, να συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς γίνεται μέσα μας και αφετέρου να εντοπίσουμε πώς σκέφτονται και λειτουργούν οι άλλοι.

Λειτουργεί όπως ο υπολογιστής. Πληκτρολογούμε κάποιες εντολές, ακολουθούμε κάποια βήματα και έχουμε πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε αρχεία, σε προγράμματα και εφαρμογές.

Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός  (NLP), αξιοποιεί και συνδυάζει βασικές θεωρίες και τεχνικές από επιστήμες όπως, την ψυχοκυβερνητική, την ψυχολογία, τη φιλοσοφία και τη βιολογία, αλλά και την επικοινωνία, τα μαθηματικά και την επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Συνοψίζοντας, ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP), έφερε την ικανότητα της ανάλυσης και μεταφοράς της ανθρώπινης τελειότητας, με αποτέλεσμα την γνωστή πλέον αποτελεσματική και πρακτική ψυχολογία, αφού είναι μια πρακτική εφαρμογή του «πώς οι άνθρωποι σκέφτονται».

Πως μπορείς όμως να εφοδιαστείς με μια πιο συνειδητή και δημιουργική ζωή μέσω του NLP;

Ο NLP σου μαθαίνει διάφορες διαδικασίες ώστε να σε βοηθήσουν να επιτύχεις αποτελεσματικά.

Ένας γενικός οδηγός είναι τα 4 πόδια του NLP.

1. Να γνωρίζεις τι θέλεις.

2. Να αναλάβεις δράση τώρα!

3. Να ανακοινώσεις τα αποτελέσματα σου.

4. Να είσαι ευέλικτος και να αλλάζεις τις ενέργειές σου μέχρι να έχεις τα αποτελέσματα που θέλεις.

Το πρόγραμμα διδάσκεται σε 3 εβδομαδιαίες ενότητες. Οι ημερομηνίες των ενοτήτων για το 2019 είναι οι εξής:

Α Ενότητα, Πιστοποίηση NLP Practitioner: 24-30 Ιουνίου

Β Ενότητα, Πιστοποίηση NLP Master Practitioner: 16-22 Σεπτεμβρίου

Γ Ενότητα, LIfe Coaching Diploma: 18-24 Νοεμβρίου

 

Ακολουθεί αναλυτικά η ύλη για κάθε ενότητα

Α΄ Ενότητα του προγράμματος Life Coaching: Πιστοποίηση NLP Practitioner

Ημερομηνία διεξαγωγής: 24 – 30 Ιουνίου 2019

Η κατάρτιση NLP Συμβούλου διδάσκει όλες τις τεχνικές του πυρήνα και τις αρχές του NLP για την διαχείριση προβλημάτων όπως:

◦ Άγχος.
◦ Προβλήματα σχέσεων.
◦ Φτωχή εικόνα του εαυτού.
◦ Περιοριστικές πεποιθήσεις που μας κρατούν πίσω.
◦ Έλλειψη κατεύθυνσης.
◦ Φόβοι και φοβίες.
◦ Επικοινωνία με άλλους ανθρώπους.
◦ Φόβος της παρουσίασης/ομιλίας.

Διδακτέα Ύλη:

Βασικές Αρχές: Οι αρχές του NLP – ποιές είναι οι ισχυρές πεποιθήσεις για την αριστεία.
◦ Σύνδεση μυαλού-σώματος.◦ Αρχές για την επιτυχία.◦ Το μοντέλο επικοινωνίας.

Αισθητήρια & Αρμονική Σχέση (Rapport): Οικοδόμηση βαθύτερων σχέσεων με άλλους ανθρώπους. ◦ Πώς θα καταλάβετε τους ανθρώπους.
◦ Οι μύθοι της γλώσσας του σώματος.◦ Αποκτήστε τον έλεγχο σε συναναστροφές και κατανοήστε εύκολα τα συναισθήματα.◦ Πώς θα χτίζετε rapport .◦

Submodalities: Αλλαγή στις έννοιες των εσωτερικών αναπαραστάσεων.◦Σπάστε συνήθειες εύκολα.◦ Σταματήστε να τρώτε φαγητά που δεν χρειάζεστε!◦ Σπάστε περιορίστηκες πεποιθήσεις.◦ Αποκτήστε τον έλεγχο του νου σας!

Αγκύρωση (Anchor): ◦ Kυριαρχήστε στα συναισθήματά σας.◦ Δημιουργία «πυροδότησης» μια ισχυρής πηγής.◦ Απαλλαγείτε από τα «κουμπιά» σας!◦ Διώξτε την αναβλητικότητα!

Γλώσσα (Language): Τα πρότυπα γλώσσας από τους μεγαλύτερους ηγέτες του κόσμου.◦ Η γλώσσα του ασυνείδητου.◦ Ποιά είναι τα πιο ισχυρά μέσα για να αποσπάσετε πληροφορίες;◦ Πως μπορείτε να επικοινωνείτε πιο αποτελεσματικά με οποιονδήποτε;

Γραμμή Χρόνου (Timeline): Τεχνικές για να ξεπεράσετε αρνητικά συναισθήματα.
◦ Διαλύστε περιοριστικές πεποιθήσεις γρήγορα.◦ Ασχοληθείτε με την «ρίζα» των θεμάτων

Μέρη (Parts): Πώς να ασχοληθείτε και να επιλύσετε συγκρούσεις.◦ Το μοντέλο διαπραγμάτευσης.
◦ Ευθυγραμμίστε τον εαυτό σας για επιτυχία.

Στρατηγικές (Strategies): Εύρεση, χρησιμοποίηση και όφελος των βασικών προτύπων για την επιτυχία◦ Πώς πραγματικά παίρνουν αποφάσεις οι άνθρωποι.◦ Αποκτήστε στρατηγικές επιτυχίας.
Φοβίες (Fears) ◦ Διώξτε φοβίες για πάντα!◦ Ξεπεράστε μια φοβία σε λίγα λεπτά!

Υπνωτιστική Γλώσσα (Hypnotic Language): Μάθετε τη γλώσσα της αλλαγής, ισχυρά πρότυπα, γλώσσα των διαφημιστών!

«Η κατανόηση των βημάτων του NLP, μέσω της εκπαίδευσης, είναι το κλειδί για καλύτερα αποτελέσματα σε κάθε τομέα της ζωής σας.

Ωράρια Διεξαγωγής:

Δευτέρα έως Παρασκευή: 18:00 – 22:00
Σάββατο & Κυριακή: 10:00 – 18:00
Περιλαμβάνεται εγχειρίδιο 82 σελίδων.

Για το πιστοποιητικό χρειάζεται η συμπλήρωση γραπτών ασκήσεων με ερωτήσεις που δίνονται στο τέλος του σεμιναρίου και αφορούν την διδακτέα ύλη καθώς και μελέτη (case study) σχετικής βιβλιογραφίας σε 1-2 βιβλία και όλα μαζί αποστέλλονται 1 μήνα μετά από τους συμμετέχοντες στο Ινστιτούτο του κου Σολέα.

Μια μοναδική προσφορά για την εκμάθηση των πολύτιμων εργαλείων του NLP που μπορείτε να πάρετε με αληθινή πιστοποίηση από την Better World & το Cyprus Hypnosis & NLP.

 

Β’ Ενότητα του Life Coaching Program

Ημερομηνία διεξαγωγής: 16 – 22 Σμεπτεμβρίου 2019

Αυτοί που συνεχίζουν στο πρόγραμμα Master Practitioner θα αποκτήσουν εμπειρία στην συμβουλευτική (coaching/ consulting/ counseling) και πώς να αυτοσχεδιάζουν με τις τεχνικές ώστε η συμβουλευτική τους ικανότητα τους να είναι πελατο-κεντρική.
Να απελευθερώσουν πλήρως τόσο από τον εαυτό τους αλλά και από τους πελάτες τους το πλήρες ανθρώπινο δυναμικό τους με ένα τρόπο απόλυτα φυσικό και αδιόρατο.
Να μπορούν να επιφέρουν αλλαγές στους ανθρώπους και στο περιβάλλον τους αξιοποιώντας τις τεχνικές με τρόπο άνετο, που να αποκαλύπτεται η αριστεία τους.

Οι Master Practitioners εμβαθύνουν επίσης:
Σε προηγμένες εφαρμογές του NLP – μαθαίνουν πως να δημιουργούν νέα πρότυπα και στρατηγικές για την επιτυχία, την ευτυχία και την δημιουργία.

Συμμετέχουν στο μέλλον του NLP, με τη δημιουργία νέων προτύπων.

Διδακτέα Ύλη:

Η Ψυχολογία των εισηγήσεων / υποβολών
Προηγμένες υπό- φόρμες, στρατηγικές
Ειδικά μοντέλα προχωρημένων γλωσσικών ιδιωμάτων
Άξιες, πεποιθήσεις, κριτήρια
Βασικά μακροπρόθεσμων αλλαγών
Κύριες ανησυχίες
Προηγμένες προ-υποθέσεις
Ιεράρχηση Ιδεών
Μέτα-μοντελο ΙΙ
Μέτα-προγράμματα και απογραφή αξιών
Αποτελεσματικές Παρουσιάσεις / Στοιχεία Εκπαίδευσης
Μέθοδοι συναισθηματικής ανακούφισης

Τι θα μάθετε:
Το μυστικό πίσω από το μυστικό: Η μοντελοποίηση είναι το προηγμένο υλικό που θα σας εισάγει στις ίδιες τις διαδικασίες που δημιούργησαν το NLP.
Την πρακτική διαδικασία διαπραγμάτευσης και της χρήσης απόσπασης των αξιών.
4 τρόπους για να αναπτύξετε την σκέψη σας μέσα από τις υπό-φορμες που είναι τα δομικά στοιχεία των σκέψεων.

Την πολύπλοκότητα της ανθρώπινης σκέψης και πώς μπορείτε να βελτιστοποιήσετε και να αλλάξετε τα δικά σας σχέδια σκέψης και πώς να ενισχύσετε τον αντίκτυπό σας στα μοντέλα σκέψης των άλλων.
Τη Μυστική Διαδικασία που Κυριαρχεί στις Συμπεριφορές όλων.

Να αναγνωρίζετε τις αξίες και τα Μετά-προγραμματα που είναι μια πρακτική ανάλυση και περιγραφή των διαδικασιών που κυριαρχούν στις συμπεριφορές όλων.
Παρέχουν τη συστηματική διερεύνηση του τρόπου παρακίνησης, ενθάρρυνσης και επικοινωνίας με ευρείες σκέψεις, συμπεριφορές και συστήματα πεποίθησης.

Να έχετε τον έλεγχο του λεξιλογίου σας που είναι ένας από τους αποτελεσματικότερους τρόπους επικοινωνίας.
Κυριαρχία των γλωσσικών προτύπων που δημιουργεί εξασφαλισμένη επιτυχία σε όλες τις πτυχές της ζωής σας.
Γνώσεις που θα εκτοξεύσουν τις ικανότητες σας σε άλλο επίπεδο.

Για το πιστοποιητικό χρειάζεται η συμπλήρωση γραπτών ασκήσεων με ερωτήσεις που δίνονται στο τέλος του σεμιναρίου και αφορούν την διδακτέα ύλη καθώς και μελέτη (case study) σχετικής βιβλιογραφίας σε 1-2 βιβλία και όλα μαζί αποστέλλονται 1 μήνα μετά από τους συμμετέχοντες στο Ινστιτούτο του κου Σολέα.

Ωράρια Διεξαγωγής:
Δευτέρα έως Παρασκευή: 18:00 – 22:00
Σάββατο & Κυριακή: 10:00 – 18:00
Περιλαμβάνεται εγχειρίδιο 82 σελίδων.

Γ’ ενότητα & Ολοκλήρωση του προγράμματος: Life Coaching Certification

Ημερομηνία διεξαγωγής: 18-24 Νοεμβρίου 2019

Διδακτέα Ύλη:

Εισαγωγή, Εφαρμογή και Αρχές του Life Coaching.

Διάφορα Μοντέλα Coaching

Βασικές Αρχές Επικοινωνίας.
Εισαγωγή στις Σχολές Συμβουλευτικής & Γνωριμία του Εαυτού μας.
Καταγραφή & Υλοποίηση Στόχων.
Διαχείριση Χρόνου & Διαχείριση Άγχους.
Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης & Αυτοεκτίμησης.
Βελτίωση Προσωπικής Ποιότητας Ζωής.
Και πολλά ακόμη.

Ωράρια Διεξαγωγής:
Δευτέρα έως Παρασκευή: 18:00 – 22:00
Σάββατο & Κυριακή: 10:00 – 18:00

Περιλαμβάνεται εγχειρίδιο 82 σελίδων.

Δίδακτρα:

Αξία όλου του προγράμματος Life Coaching : 2600 ευρώ συν ΦΠΑ

Ειδική τιμή-έκπτωση έως 31 Μαΐου: 2.200 ευρώ συν ΦΠΑ

Υπάρχει η δυναντότητα παρακολούθησης της πρώτης μόνο ενόητας με πιστοποίηση NLP Practitioner στην αξία των 900 ευρώ συν ΦΠΑ

Με την ολοκλήρωση της κάθε ενότητας λαμβάνετε ξεχωριστό αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό.

Ο εισηγητής Χαράλαμπος Σολέας είναι πιστοποιημένος trainer των παρακάτω συνδέσμων.

Με την ολοκλήρωση παρακολούθησης σε κάθε ενότητα παρέχεται εγγραφή μέλους στον σύνδεσμο.

Τρόποι πληρωμής:

Εφάπαξ με παραπάνω έκπτωση στην τιμή των 2100 ευρώ συν ΦΠΑ

Ανά ενότητα

Ανά μήνα

Υπάρχει και η δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική Κάρτα.

Η εκπαίδευση NLP είναι πλήρως αναγνωρισμένη από:

 

 

 

NLP & Life Coaching Program 2019 | Χαράλαμπος Σολέας

 

Για το Life Coaching Certification προϋπόθεση είναι το NLP Master Practitioner.

Επικοινωνία και πληροφορίες: Better World, 213 043 9673 – 6936 527 527, mail: info@better-world.gr

Εισηγητής των εκπαιδεύσεων: Χαράλαμπος Σολέας, Διπλωματούχος Σύμβουλος Προσωπικής Ανάπτυξης , πιστοποιημένος εκπαιδευτής Υπνοθεραπείας, Νευρογλωσσικού Προγραμματισμόυ (NLP) και Σεμιναρίων Προσωπικής Ανάπτυξης. Είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Ψυχολογικών Ερευνών Κύπρου ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού μέσω του οποίου προσφέρει όλα όσα γνωρίζει στους συνανθρώπους του και πρόεδρος του Συνδέσμου Υπνοθεραπευτών Κύπρου.

 

Χαράλαμπος Σολέας
Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Υπνοθεραπείας, Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού, Ενεργειακών Θεραπειών και Σεμιναριών Προσωπικής Ανάπτυξης, πρόεδρος του Συνδέσμου Υπνοθεραπευτών Κύπρου και του Ι.Ψ.Ε. Ινστιτούτου Ψυχολογικών Ερευνών Κύπρου ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού μέσω του οποίου προσφέρει όλα όσα γνωρίζει στους συνανθρώπους του. Ξεκίνησε από νωρίς να μελετά την ανθρώπινη συμπεριφορά καθώς και εναλλακτικούς τρόπους θεραπείας όπως ρεφλεξολογία , βότανοθεραπεία και...
Αναλυτικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Πιστοποίησης HeartMath® Coach
Επερχόμενη
Οκτώβριος 23, 2019
Αθήνα
488 Shares
Share
Tweet
WhatsApp
Share
Email