Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Συμβουλευτικής & Εμψύχωσης Ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Συμβουλευτικής & Εμψύχωσης Ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Συμβουλευτικής & Εμψύχωσης Ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΑΙΓΝΙΟΔΡΑΣΗ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διάφορες ειδικότητες των ανθρωπιστικών επιστημών: συμβούλους ψυχικής υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς, θεραπευτές, άτομα με ευθύνη διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων καθώς και σε άτομα κάθε ειδικότητας που εργάζονται με ομάδες.

Πρόκειται για ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο έχει σαν στόχο να συνθέσει τη Συμβουλευτική & την Εμψύχωση με το βιωματικό παιχνίδι & τις τέχνες. Η Συνθετική Παιγνιόδραση είναι μία βιωματική μέθοδος Συμβουλευτικής & Εμψύχωσης ομάδων που προσεγγίζει αυτή τη σύνθεση και ανήκει στις θεραπευτικές προσεγγίσεις μέσω τέχνης.

Απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται με ομάδες όλων των ηλικιών και επιθυμούν να την εφαρμόσουν αυτούσια ή να τη συνθέσουν με το δικό τους γνωστικό αντικείμενο. Μπορεί να εφαρμοστεί στην εκπαίδευση, την εμψύχωση, τη διδασκαλία, τη θεραπεία.

Αποσκοπεί να εμπνεύσει τον σύμβουλο – συντονιστή ομάδας, να εμπλουτίσει τα εκφραστικά του μέσα, να αναπτύξει συμβουλευτικές γνώσεις & δεξιότητες, να γνωρίσει βαθύτερα τον εαυτό του, να βελτιώσει τη μεταδοτική του ικανότητα. Να προσεγγίσει τρόπους ένταξης της μεθόδου στην ομάδα, με στόχο την καλύτερη κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου και τη μετατροπή του σε μια χαρούμενη, δημιουργική & γόνιμη εμπειρία.

Το πρόγραμμα έχει πολλαπλά θεραπευτικά οφέλη για τους συμμετέχοντες και συμβάλλει καθοριστικά στην προσωπική ανάπτυξη & αυτογνωσία των εκπαιδευομένων.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να συνθέσουν τη μέθοδο με το δικό τους γνωστικό αντικείμενο, να οργανώσουν & να συντονίσουν τη δική τους ομάδας Συμβουλευτικής & Εμψύχωσης.

Διάρκεια προγράμματος: 3 – 4 έτη

Ημέρες μαθημάτων βασικής εκπαίδευσης: Ένα Σαββατοκύριακο το μήνα & ώρες 15.00 – 17.00.

Στο παραπάνω πρόγραμμα δεν συμπεριλαμβάνεται η συμμετοχή στις ομάδες προσωπικής ανάπτυξης & εποπτείας καθώς και οι ατομικές συνεδρίες.

Δηλώστε συμμετοχή στα Δωρεάν Open days 14 & 15/9

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί τρία ή τέσσερα έτη. Οι ώρες εκπαίδευσης ορίζονται από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής, ανάλογα με την κατεύθυνση του προηγούμενου βασικού πτυχίου του εκπαιδευόμενου. Η βασική εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο το μήνα, καθώς και σε ένα πενθήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκτός Αθήνας, στο τέλος κάθε έτους. Το πρόγραμμα εκτός απ’ το βασικό κορμό, συμπεριλαμβάνει πρακτική άσκηση, εποπτεία πρακτικής άσκησης, προσωπική συμβουλευτική / θεραπεία (ατομικά / ομαδικά) & παρουσίαση εργασίας. Πολύ σημαντική και απαραίτητη για τους εκπαιδευόμενους είναι η συνεχιζόμενη επαγγελματική τους ανάπτυξη με τη συμμετοχή τους σε συνέδρια, σεμινάρια κλπ.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι να αναπτύξει ένα τρίπτυχο μοντέλο εκπαίδευσης (θεωρία – βιωματική εμπειρία – προσωπική ανάπτυξη) και να συνθέσει τη Συμβουλευτική και την Εμψύχωση με το βιωματικό παιχνίδι και τις τέχνες.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών & απαιτήσεων (εκπαίδευση, προσωπική & ομαδική θεραπεία, μελέτη βιβλιογραφίας, πρακτική άσκηση και εποπτεία, ενθάρρυνση καταγραφής εκπαιδευτικού ημερολογίου, καλλιέργεια συνθετικής σκέψης), όλα τα χαρακτηριστικά δηλαδή που χρειάζεται ένας Σύμβουλος στην πορεία της εξέλιξής του.

Καθοριστικό ρόλο στο πρόγραμμα παίζει η έντονη εστίαση στην καλή θεραπευτική σχέση μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου, η οποία βασίζεται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη, αποδοχή & ειλικρίνεια και μπορεί να γίνει ο μοχλός που θα ωθήσει τον θεραπευόμενο να εκδιπλώσει το δυναμικό του και σε βάθος χρόνου, να αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη του εαυτού του.

Τα οφέλη του εκπαιδευτικού προγράμματος δεν έχουν μόνο μία διάσταση, καθώς ενώ ουσιαστικά κάποιος εκπαιδεύεται για να μπορέσει να λάβει & να μεταλαμπαδεύσει αυτή τη γνώση στην ομάδα του, την ίδια στιγμή προωθείται και η προσωπική του εξέλιξη.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, η βιωματική εμπειρία προηγείται της θεωρίας έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να αφομοιώνει τη γνώση σε όλα τα επίπεδα. Καθώς αποδεδειγμένα η βιωματική εκπαίδευση αναπτύσσει το σύνολο της προσωπικότητας του ανθρώπου και όχι μόνο το νοητικό του πεδίο, όπως οι περισσότερες μορφές εκπαίδευσης, η μέθοδος έρχεται να λειτουργήσει ολιστικά και μέσα από τη συνθετική εμπειρία να οδηγήσει τον άνθρωπο σε μια πιο συνειδητή προσωπική & επαγγελματική ζωή.

Στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος:

Η κατανόηση & η σημαντικότητα της Συμβουλευτικής διαδικασίας. Η απόκτηση τεχνικών & δεξιοτήτων της μεθόδου, η γνώση των θεωρητικών προσεγγίσεων της Συμβουλευτικής & της διαδικασίας δημιουργίας θεραπευτικής σχέσης. Η ανάπτυξη των συμβουλευτικών δεξιοτήτων & η κατανόηση της δεοντολογίας που διέπει το επάγγελμα της Συμβουλευτικής. Η προσωπική ανάπτυξη μέσα από τη συμμετοχή σε ατομικές συνεδρίες, σε ομάδες προσωπικής ανάπτυξης, πρακτικής & εποπτείας.

Δομή προγράμματος

Το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς εκπαίδευσης:

– Βιωματική εκπαίδευση
– Θεωρητική κατάρτιση
– Εποπτεία
– Προσωπική ανάπτυξη / θεραπεία (ατομική / ομαδική)
– Πρακτική άσκηση
– Διπλωματική εργασία

Θεματικές ενότητες:

1. Εισαγωγή στη Συμβουλευτική

Πολιτισμικές & ιστορικές ρίζες της Συμβουλευτικής

Περιγραφή & στόχοι της Συμβουλευτικής διαδικασίας και διαφοροποίηση από την Ψυχοθεραπεία

Συμβουλευτικές θεωρίες: ποικιλία & σύγκλιση

Θέματα ψυχοδυναμικής προσέγγισης στη Συμβουλευτική

Προσωποκεντρική προσέγγιση

Προσέγγιση Gestalt

Συστημική προσέγγιση

Ψυχοδυναμική προσέγγιση

Γνωσιακή – συμπεριφορική προσέγγιση

Συνθετική Συμβουλευτική

Η Συμβουλευτική σχέση

Η διαδικασία & τα στάδια της Συμβουλευτικής

Το οργανωτικό πλαίσιο της Συμβουλευτικής

Δεξιότητες & γνωρίσματα του Συμβούλου

Όρια Συμβουλευτικής υποστήριξης και ανάγκη για παραπομπή

Τεχνικές διαχείρισης διαφορετικότητας

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση & εποπτεία. Η αναγκαιότητα της εποπτείας στου Συμβούλους Ψυχικής Υγείας.

2. Συνθετική Παιγνιόδραση – θεωρητική & βιωματική προσέγγιση της μεθόδου

Συνθετική Ψυχολογία – Συμβουλευτική: Ελεύθερος συνειρμός, ενεργητική ακρόαση, επικέντρωση στο εδώ & τώρα, ανάληψη ευθύνης, ανατροφοδότηση.

Παιγνιοθεραπεία: Ενσωματικό παιχνίδι, προβολικό παιχνίδι, παιχνίδι ρόλων.

Δραματοθεραπεία: Μίμηση, κίνηση, καθοδηγούμενη φαντασία, συμβολισμοί.

Χορός – χοροθεραπεία: Σωματική επίγνωση & έκφραση, ενεργοποίηση αισθήσεων, κιναίσθηση, ροή, βλέμμα.

Μουσική – μουσικοθεραπεία: Μουσική δημιουργία & ακρόαση, ήχοι & δονήσεις.

Εικαστική θεραπεία: Ζωγραφική, μάσκες, εικόνες, κολλάζ, ερμηνεία συμβόλων.

Θέατρο: Αυτοσχεδιασμοί, λεκτική & μη λεκτική επικοινωνία, συγκινησιακή μνήμη, ακουστική αντίληψη, σωματική δράση.

Λογοτεχνία: Αφηγηματικές δράσεις, εικόνες, εκφραστικά μέσα, μύθοι & παραμύθια.

3. Εμψύχωση ομάδας

Εμψύχωση ομάδας – ο ρόλος του Συμβούλου – Εμψυχωτή

Δημιουργία ομάδας: διάρκεια, μέγεθος & επιλογή μελών

Η πορεία του Συμβούλου – Εμψυχωτή ως ένας διαρκής τρόπος εκπαίδευσης, έρευνας & τρόπου ζωής

Ενσυναίσθηση, γνησιότητα, άνευ όρων αποδοχή

Τεχνικές εμψύχωσης

Εργαλεία επικοινωνίας

Αναγνώριση δεξιοτήτων

Συγκρότηση ομάδας

Η δομή της συνάντησης

Η δυναμική της ομάδας

Οριοθέτηση στόχων εμψύχωσης

Βασικές τεχνικές καλλιέργειας ομαδικής εργασίας

Σύνθεση προγραμμάτων εμψύχωσης – συνδιδασκαλίες – εργαστήρι

4. Τεχνικές θεάτρου

Η δυναμική της γλώσσας του σώματος

Επαφή με το σώμα, τη φωνή, το χώρο

Εκφραστικά μέσα, κίνηση, ρυθμός, λόγος

Τόνος – παύση – τονισμός – ένταση – χροιά

Έκθεση – προσαρμοστικότητα

Βασικές αρχές συστήματος Στανισλάβσκι

Πολλαπλή χρήση αντικειμένου

Μετάφραση του ερεθίσματος σε δράσης – εκμετάλλευση του τυχαίου – ανατροπή – ευελιξία ανάλογα με τις συνθήκες

Ανάλυση – σύνθεση ρόλου – προοπτική στο πλάσιμο του ρόλου

Ακουστική αντίληψη

5. Το παιχνίδι ως θεραπευτικό εργαλείο ανάπτυξης & εξέλιξης

Ασκήσεις επικοινωνίας & συνεργασίας

Ασκήσεις ενεργοποίησης & ανάπτυξης εμπιστοσύνης

Ανάπτυξη δημιουργικότητας

Καλλιέργεια μιας θετικής στάσης ζωής, μέσα απ’ τη χαρά & το παιχνίδι

Τεχνικές έκθεσης

Λεκτική / μη λεκτική επικοινωνία

Τεχνικές ενεργοποίησης φαντασίας / αισθήσεων

Παντομίμα – αυτοσχεδιασμός

Παιχνίδια ρόλων – δραματοποίηση παραμυθιού

Τεχνικές καθοδηγούμενης φαντασίας

Ασκήσεις αυτοσυγκέντρωσης & χαλάρωσης

6. Μουσικοκινητική

Το σώμα μας ως μουσικό όργανο

Η ορχήστρα Orff

Ρυθμός – ρυθμική αγωγή

Σχηματισμοί στο χώρο

Θέματα έκθεσης και συστολής

Δημιουργία μουσικοκινητικής παράστασης

7. Σωματική έκφραση

Γνωρίζω το σώμα μου, γνωρίζω τον κόσμο

Χειρονομίες & νοήματα – χειρονομίες & συναισθήματα

Το βλέμμα

Διαδοχή της κίνησης

Η ροή

Κατεύθυνση & απόφαση

Η χρήση & η χρησιμότητα της αναπνοής

Ήχος & κίνηση

Η παύση χορεύει – κίνηση & ακινησία

Η μουσική ως μέσο έκφρασης

Κίνηση & αφήγηση: Το σώμα μας λέει μια ιστορία

Η έκθεση

Επίγνωση ατομικού & ομαδικού χώρου

Κριτήρια και προϋποθέσεις συμμετοχής:

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 20 θέσεις ανά έτος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση συμμετοχής τους μαζί με το βιογραφικό τους σημείωμα. Στη συνέχεια θα κληθούν να πραγματοποιήσουν μια συνέντευξη με τον διευθυντή σπουδών του Κέντρου. Η συνέντευξη στοχεύει στη προσωπική γνωριμία με τον υποψήφιο εκπαιδευόμενο με σκοπό την καλύτερη αξιολόγηση των αιτήσεων (συμφωνία στόχων του προγράμματος με τις προσδοκίες του υποψήφιου).

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ανοίγουν κάθε χρόνο στις 1/6 και ολοκληρώνονται στις 30/9.

Ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να έχει επιλέξει συνειδητά το αντικείμενο και να δεσμευτεί σ’ αυτή του την επιλογή και την πορεία του μέσω της προσωπικής του θεραπείας, εποπτείας, μελέτης & καταγραφής, σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Να μπορεί να κατανοήσει την αναγκαιότητα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης & εποπτείας για το επάγγελμα του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας. Τέλος, να αποδεχτεί τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Κέντρου.

Χρονική Διάρκεια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Χρονική διάρκεια: 740 – 1.150 ώρες (1 ΣΚ / το μήνα στη διάρκεια 3 ετών).
Έναρξη προγράμματος: 5/10/19
Έναρξη εγγραφών: 1/6/19
Προθεσμία δήλωσης Συμμετοχής: 27/9/19
Δίδακτρα: 1.000,00€ / έτος

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Συμβουλευτική & Εμψύχωση ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση εναρμονίζεται με τα κριτήρια εγγραφής στην Ελληνική (ΕΕΣ) & την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής (EAC).

Πιστοποιείται από τον αναγνωρισμένο Βρετανικό φορέα Πιστοποίησης NOCN (National Open College Network).

Δηλώστε συμμετοχή στα Δωρεάν Open days 14 & 15/9

ΕΜΨΥΧΩΣΙΣ
παιχνίδι – τέχνη – τρόπος ζωής
ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
Κωλέττη 40-42, 106 82 Αθήνα
210-8259.289, www.empsychosis.gr, info@empsychosis.gr


Το Κέντρο Βιωματικής Εκπαίδευσης & Συμβουλευτικής ΕΜΨΥΧΩΣΙΣ – παιχνίδι – τέχνη – τρόπος ζωής είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2002 από τη Φρόσω Μπενετή. Έχοντας πάντα στον πυρήνα της φιλοσοφίας μας τον άνθρωπο και την ομάδα, βασικός μας στόχος είναι η δημιουργία αυθεντικών σχέσεων, μέσα από τη χαρά της σύνθεσης, του παιχνιδιού & της εμψύχωσης, όχι μόνο ως μαθητεία αλλά ως τρόπο ζωής.

Μέσα από την πολύτιμη εμπειρία 17 ετών, την έρευνα, τη διδασκαλία και την εφαρμογή βιωματικών μεθόδων & τεχνικών, στοχεύουμε στην ανάπτυξη, την εκτενή μελέτη, προώθηση και καθιέρωση της Συνθετικής Παιγνιόδρασης στο χώρο στο χώρο της εκπαίδευσης & της Ψυχικής Υγείας. Η Συνθετική Παιγνιόδραση είναι μία βιωματική μέθοδος Συμβουλευτικής & Εμψύχωσης ομάδων που αποτελείται από τη σύνθεση του παιχνιδιού με άλλες βιωματικές μεθόδους & τεχνικές και ανήκει στις θεραπευτικές προσεγγίσεις μέσω τέχνης. Η βιωματική εκπαίδευση τέτοιας μορφής, έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσει το σύνολο της προσωπικότητας του ανθρώπου και όχι αποκλειστικά το νοητικό πεδίο, όπως συμβαίνει με τις περισσότερες μορφές εκπαίδευσης.

Στο Κέντρο μας θα βρείτε τα εξής προγράμματα:

Εκπαιδευτικά μεταπτυχιακά προγράμματα Συμβουλευτικής & Εμψύχωσης ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση

Συμβουλευτική [Εποπτεία – Προσωπική ανάπτυξη (ομάδες – ατομικές συνεδρίες)]

Σεμινάρια μικρής διάρκειας Εμψύχωσης ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση

Συμβουλευτική για επιχειρήσεις / Εταιρική εκπαίδευση.

Αναλυτικές Πληροφορίες
Ετικέτες
91 Shares
More
Share
Vibe
WhatsApp
Share