Έρευνα δείχνει ότι οι άνθρωποι συγχρονίζονται με τα μαγνητικά πεδία της Γης

Σύμφωνα με μια προσφάτως δημοσιευμένη ερευνητική μελέτη, οι διαπροσωπικές σχέσεις μιας ομάδας ατόμων στη Λιθουανία βρέθηκε ότι επηρεάζουν τον βαθμό συγχρονισμού του καρδιακού τους ρυθμού καθώς και τις μεταβολές στα τοπικά μαγνητικά πεδία.

Η έρευνα, η οποία υποστηρίζει μια υπόθεση του Ινστιτούτου HeartMath όσον αφορά αυτές τις επιδράσεις, διεξήχθη με τη χρήση μια προσφάτως ανεπτυγμένης και επικυρωμένης τεχνικής ανάλυσης από ερευνητές του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της πόλης Kaunas στη Λιθουανία. Η μελέτη, με τίτλο «Εξακρίβωση του βιολογικού ομαδικού συγχρονισμού με το μαγνητικό πεδίο της γης», δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο στη Διεθνή Εφημερίδα της Περιβαλλοντικής Έρευνας και Δημόσιας Υγείας.

Η μελέτη σημειώνει πρωτιά

Σύμφωνα με τη μελέτη: «Απ’ όσο γνωρίζουμε, αυτή είναι η πρώτη μελέτη που ενσωματώνει τα ψυχολογικά δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια του πειράματος στο πλαίσιο του βιολογικού συγχρονισμού με άλλα μέλη της ομάδας και με τα μαγνητικά πεδία της γης».

«Ο κύριος στόχος αυτής της μελέτης ήταν να αξιολογηθεί ο συγχρονισμός ανάμεσα στη χρονική σειρά του HRV (Μεταβλητότητα Καρδιακού Ρυθμού) του κάθε συμμετέχοντος και στα δεδομένα του μαγνητικού πεδίου. Στη συνέχεια, αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή γκρουπ συμμετεχόντων μέσα στην ομάδα με βάση τον εκτιμώμενο συγχρονισμό ανάμεσα στο HRV και το μαγνητικό πεδίο».

Η νέα υπολογιστική προσέγγιση που χρησιμοποίησαν οι ερευνητές στη μελέτη τους επέτρεψε να προσδιορίσουν τον βιολογικό συγχρονισμό ανάμεσα στον ρυθμό βραδείας κυματομορφής HRV των μεμονωμένων μελών των ομάδων και στον βαθμό συγχρονισμού με αλλαγές στο τοπικό γεωμαγνητικό πεδίο. Αυτή η καινούρια προσέγγιση προέκυψε από την επιθυμία «να βελτιωθεί η αξιολόγηση του βιολογικού συγχρονισμού όπως επίσης και να εντοπιστούν διαφορετικές ομάδες μοτίβων αντίδρασης των ατόμων». (Η προσέγγιση χρησιμοποίησε αυτό που οι ερευνητές ονομάζουν «σχεδόν οι καλύτερες χαοτικές τεχνικές ενσωμάτωσης ελκυστών». Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη μελέτη στο παρακάτω λινκ: Identification of a Group’s Physiological Synchronization with Earth’s Magnetic Field.

Οι συμμετέχοντες στη μελέτη αποτελούνταν από 20 φοιτητές της Ιατρικής από το Πανεπιστήμιο Επιστημών Υγείας της Λιθουανίας. Από τις 26 Φεβρουαρίου έως τις 12 Μαρτίου του 2015 οι συμμετέχοντες φορούσαν συνεχώς συσκευές καρδιακής παρακολούθησης (τη Bodyguard 2 από την εταιρεία Firstbeat Technologies Ltd.). Αυτές οι συσκευές  συγκέντρωναν τα διαστήματα μεταξύ των παλμών (IBI) του κάθε συμμετέχοντα – δηλαδή τον χρόνο ανάμεσα σε κάθε ζεύγος καρδιακού παλμού – σε ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Όλα τα μαγνητικά πεδία

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ίδια η γη καθώς και όλα τα ζωντανά συστήματα πάνω στη γη εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία που μπορούν να ανιχνευθούν με πολύ ευαίσθητα επιστημονικά όργανα. Για παράδειγμα, η καρδιά και ο εγκέφαλος του ανθρώπου εκπέμπουν το καθένα το δικό του μαγνητικό πεδίο, αν και το πεδίο της καρδιάς είναι πολύ πιο ισχυρό από αυτό του εγκεφάλου. Μάλιστα, εκτιμάται ότι είναι 100 φορές πιο ισχυρό.

Το Ινστιτούτο HeartMath έχει δείξει σε παλαιότερη έρευνα ότι τα σήματα μαγνητικού πεδίου που παράγονται από την καρδιά ενός ατόμου έχουν την ικανότητα να επηρεάζουν τους ανθρώπους γύρω του. Σε ένα πείραμα, όπου χρησιμοποιήθηκε ο παραδοσιακός εξοπλισμός παρακολούθησης σημάτων EEG (εγκεφάλου) και σημάτων ECG (καρδιάς), οι επιστήμονες ανίχνευσαν συγχρονισμό ανάμεσα στα εγκεφαλικά κύματα μιας μητέρας και του καρδιακού παλμού του μωρού της όταν η μητέρα εστίασε την προσοχή στο μωρό της. Ο συγχρονισμός αυτός συνέβη παρ’ όλο που οι δυο τους δεν είχαν σωματική επαφή.

Οι συντάκτες της μελέτης αναφέρουν τα εξής: «Από όλα τα βιολογικά συστήματα που μελετήθηκαν μέχρι τώρα, ο ρυθμός της καρδιάς και του εγκεφάλου σχετίζονται περισσότερο με τις αλλαγές στις γεωμαγνητικές συνθήκες».

Ορισμένες μελέτες έχουν επίσης συσχετίσει τα ανθρώπινα βιολογικά συστήματα με τα μαγνητικά πεδία, συμπεριλαμβανομένης μίας που επισημάνθηκε σε αυτή τη μελέτη από έναν από τους συγγραφείς της, τον Rollin McCraty, Διευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου HeartMath. Στη μελέτη «βρέθηκε ένας εκπληκτικός βαθμός συγχρονισμού ανάμεσα στη γεωμαγνητική δραστηριότητα και τη λειτουργία του ανθρώπινου νευρικού συστήματος με συνεχή παρακολούθηση της μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού μιας ομάδας συμμετεχόντων σε μια περίοδο διάρκειας 31 ημερών».

Οι συγγραφείς της μελέτης εξηγούν: «Ολοένα και περισσότερες έρευνες υποδηλώνουν έντονα ότι η ηλιακή και μαγνητική επιρροή επηρεάζουν ένα ευρύ φάσμα διεργασιών που αφορούν την ανθρώπινη υγεία και συμπεριφορά, ενώ το καρδιαγγειακό και το νευρικό σύστημα είναι εκείνα που επηρεάζονται ως επί το πλείστον».

Τα δεδομένα του τοπικού μαγνητικού πεδίου που συλλέχθηκαν σε αυτή την τελευταία μελέτη μετρήθηκαν με τη χρήση ενός μαγνητόμετρου που βρίσκεται στην πόλη Baisogala της Λιθουανίας. Το μαγνητόμετρο είναι ένα από τα 6 που έχουν τοποθετηθεί παγκοσμίως και αποτελεί τμήμα του Ινστιτούτου HeartMath και του Διεθνούς Συστήματος Παρακολούθησης της Συνοχής (Global Coherence Monitoring System) της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για τη Συνοχή (Global Coherence Initiative). Τα μαγνητόμετρα GCMS παρακολουθούν συνεχώς τις συχνότητες συντονισμού στο μαγνητικό πεδίο της γης και εντοπίζουν τις αλλαγές στη γεωμαγνητική δραστηριότητα που προκαλούνται από τις ηλιακές καταιγίδες, τις μεταβολές στην ταχύτητα του ηλιακού ανέμου και από άλλους παράγοντες.

Τα ανθρώπινα συναισθήματα και το μαγνητικό πεδίο της γης

Η έρευνα αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία για το Ινστιτούτο HeartMath και τη Διεθνή Πρωτοβουλία για τη Συνοχή όχι μόνο επειδή επικύρωσε προηγούμενες μελέτες που αφορούσαν τους ανθρώπους και τα μαγνητικά πεδία, αλλά και επειδή συνέβαλε σε σημαντικό βαθμό στο έργο του Διεθνούς Συστήματος Παρακολούθησης της Συνοχής. Τελικά, ένας από τους βασικούς στόχους της συλλογής δεδομένων από το σύστημα παρακολούθησης είναι ο εντοπισμός σημαντικών παγκόσμιων γεγονότων που έχουν ισχυρή συναισθηματική συνιστώσα. Οι ερευνητές θέλουν να παρακολουθήσουν τον τρόπο που τα ανθρώπινα συναισθήματα μπορούν να επηρεάσουν τα παγκόσμια γεγονότα και τον τρόπο που αυτά τα γεγονότα μπορούν με τη σειρά τους να επηρεάσουν τα ανθρώπινα συναισθήματα.

Related Posts
Το βιβλίο
Κλείσε θέση
Άλλα άρθρα
1η Ημερίδα HeartMath
Δωρεάν εκπαίδευση HeartMath σε φροντιστές ασθενών με νόσο Alzheimer
Δείτε δωρεάν το καταπληκτικό εκπαιδευτικό και βιωματικό πρόγραμμα The HeartMath Experience
Όσα μάθαμε από την επίσκεψη του Howard Martin στην Αθήνα. Φωτογραφίες
Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής Global Coherence App
Tο βιβλίο “Η Νοημοσύνη της Καρδιάς” στα Ελληνικά
Συνέντευξη του Howard Martin στην Εναλλακτική Δράση
Η νοημοσύνη της καρδιάς μπορεί να μας προσφέρει πολύτιμη καθοδήγηση
5 πράγματα που δεν γνωρίζατε οτι μπορεί να κάνει η καρδιά σας
Oι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι η καρδιά έχει τη δική της “νοημοσύνη”
Το δευτερογενές τραυματικό στρες ίσως επηρεάζει περισσότερους ανθρώπους απ’ ό, τι νομίζουμε
Πώς ένα σύντομο διάλειμμα μπορεί να σώσει την ημέρα σας
Πως να μετατρέψτε τις στρεσογόνες αντιλήψεις και αντιδράσεις σας σε εσωτερική γαλήνη
Πώς καταφέραμε να βοηθήσουμε ανθρώπους που βίωσαν έναν καταστροφικό σεισμό ύστερα από μια αποτυχημένη απόπειρα απαγωγής
Μια απλή τεχνική για να συνεισφέρουμε στην παγκόσμια ειρήνη

Μείνετε συντονισμένοι με την κοινότητα του HeartMath σε Ελλάδα και Κύπρο

* indicates required

Παρακαλούμε επιλέξτε τον τρόπου που θα θέλατε να επικοινωνήσουμε μαζί σας

Μπορείτε να διαγραφείτε από τη λίστα αυτή ανά πάσα στιγμή πατώντας απλά το unsebscribe που θα βρείτε στο τέλος κάθε e-mail

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

1K Shares
Share
Share
Tweet
Pin