Καταχώρηση Εκδήλωσης

Μπορείτε να καταχωρήσετε την εκδήλωσή σας δωρεάν στις παρακάτω περιπτώσεις:

Εάν είστε συνεργάτης/ιδα της Εναλλακτικής Ατζέντας

Οι συνεργάτες της Εναλλακτικής Ατζέντας είναι ιδιώτες, επαγγελματίες, διοργανωτές ή πολυχώροι που έχουν το δικαίωμα να καταχωρούν απεριόριστο αριθμό εκδηλώσεων

Εάν η εκδήλωσή σας έχει ελεύθερη είσοδο ή ελεύθερη συμμετοχή

Καταχωρήστε την εκδήλωσή σας εάν έχει ελεύθερη είσοδο, και δεν πρόκειται για παρουσίαση άλλης εκδήλωσης ή εισαγωγικό σεμινάριο κάποιου εκπαιδευτικού προγράμματος.