Τα Webinars ή αλλιώς διαδικτυακά μαθήματα είναι μία ταχέως ανερχόμενη μορφή εκπαίδευσης και διεξαγωγής μαθημάτων, σεμιναρίων ή meetings. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα των Webinars είναι η διευκόλυνση που παρέχει στους συμμετέχοντες καθώς δεν χρειάζεται να μετακινούνται από το σπίτι ή το γραφείο τους, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, σε σημαντικό βαθμό, τα έξοδα και το χρόνο των μετακινήσεων.

Εκδηλώσεις