Πώς λειτουργεί η Εναλλακτική Ατζέντα

Η Εναλλακτική Ατζέντα είναι μια πλατφόρμα που διατίθεται για καταχώρηση εμπειριών, εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επαγγελματικών προφίλ, άρθρων, ανοικτών μαθημάτων, e-courses και υπηρεσιών. Από το 2013 έως σήμερα έχει προβάλλει πάνω από 17000 εκδηλώσεις, διαζώσης, διαδικτυακά και υβριδικά. Συγκεντρώνοντας την πείρα και την ανατροφοδότηση των συνεργατών και των επισκεπτών μας δημιουργήσαμε μια πλατφόρμα που περιστρέφεται γύρω από τον επαγγελματία – διοργανωτή με σκοπό την καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση του επισκέπτη.

Η Εναλλακτική Ατζέντα αποτελεί μια πρωτότυπη τεχνολογία που λειτουργεί με πρότυπα τα νευρωνικά δίκτυα. Ο επαγγελματίας καταχωρεί μόνος του, έχει απόλυτο έλεγχο της καταχώρησής του την οποία μπορεί να διορθώσει και να αλλάξει ανά πάσα στιγμή, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να βλέπει από τον πίνακα ελέγχου του πόσοι έχουν δει τις καταχωρήσεις του καθώς και να επιλέξει τους τρόπους προώθησης ώστε να ενισχύσει την προβολή της. Τέλος, μπορεί να συσχετίσει διαφορετικές καταχωρήσεις μεταξύ τους που θα βοηθήσουν τους αναγνώστες να καταλάβουν καλύτερα και να ανακαλύψουν περισσότερα για όσα τους ενδιαφέρουν.

Η Εναλλακτική Ατζέντα αποτελεί μέρος της Alternative Media