Ετικέτα: Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Ελλάδος

Ιούλ 09
Ετήσια Ακρόαση Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Ελλάδος 2017

Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες / -ουσες θα πρέπει να γνωρίζουν τα ακόλουθα: Οι…