Επιστημονικά ευρήματα τεκμηριώνουν τη σχέση των εγκεφαλικών κυμάτων με τη θεραπεία

Σχέση των εγκεφαλικών κυμάτων με τη θεραπεία

Οι επιστήμονες έχουν ανακαλύψει ότι, όταν ο εγκέφαλος λειτουργεί σε συγκεκριμένες συχνότητες (ειδικότερα σε αυτές των κυμάτων Άλφα, Θήτα και Θήτα-Γάμμα):

-υποχωρεί το στρες και μειώνεται ουσιωδώς η ανησυχία, με μακροπρόθεσμα αποτελέσματα
-επιτυγχάνεται βαθιά χαλάρωση του σώματος και νοητική διαύγεια
-εξισορροπούνται τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου
-ενθαρρύνεται η παρουσία έντονων, αυθόρμητων νοητικών εικόνων κι η ευφάνταστη, δημιουργική σκέψη
-μειώνεται η αίσθηση του πόνου, ενισχύεται το αίσθημα της ευφορίας και διεγείρεται η έκκριση ενδορφινών.

Ευρήματα από μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο American Journal of Psychiatry αναφέρουν ότι η αυξημένη δραστηριότητα κυμάτων Θήτα στις προμετωπιαίες περιοχές του εγκεφάλου βοήθησε τους ασθενείς να αντιμετωπίσουν τα συμπτώματα της μείζονος κατάθλιψης, χωρίς να λάβουν φαρμακευτική αγωγή.

Ο Λόιχτερ κι οι συνεργάτες του (2002) ανακάλυψαν ότι η αύξηση των κυμάτων Θήτα (4-8 Hz) που καταγραφόταν στην ποσοτική ανάλυση του εγκεφαλογραφήματος (QEEG), έμοιαζε με την εικόνα που έδιναν τα αποτελέσματα της κλινικής ανταπόκρισης σε ένα εικονικό φάρμακο (πλασέμπο).

Σε αυτή τη μελέτη, δε βρέθηκαν σημαντικές διαφορές στα στατιστικά των ποσοστών ανταπόκρισης μεταξύ φαρμακευτικής αγωγής αντικαταθλιπτικών κι εικονικού φαρμάκου (πλασέμπο).

Ωστόσο, οι ασθενείς που ανταποκρίνονταν στη φαρμακευτική αγωγή εμφάνιζαν μικρό αριθμό κυμάτων Θήτα στις προμετωπιαίες περιοχές του εγκεφάλου, ενώ οι ασθενείς που έπαιρναν εικονικό φάρμακο παρουσίαζαν μεγάλο αριθμό κυμάτων Θήτα.

Έτσι, η ποσοτική αύξηση των κυμάτων Θήτα φαίνεται να επιδρά με μοναδικό τρόπο στην ανακούφιση των συμπτωμάτων σε ασθενείς που δεν ακολουθούν φαρμακευτική αγωγή.

Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας με εικονικό φάρμακο φαίνεται να εξαρτάται, εν μέρει, από την προσδοκία του ασθενή ότι θα βελτιωθεί η υγεία του.

Σε διπλά-τυφλά κλινικά πειράματα, όπως αυτό που αναφέρεται παραπάνω, ούτε οι ασθενείς ούτε οι γιατροί γνωρίζουν ποιοι λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή και ποιοι εικονικό φάρμακο, μέχρι το τέλος της έρευνας.

Οι ασθενείς που λαμβάνουν το εικονικό φάρμακο συχνά πιστεύουν ότι παίρνουν το δραστικό φάρμακο, με αποτέλεσμα να θεωρούν ότι η θεραπεία θα λειτουργήσει.

Έτσι, η αύξηση της δραστηριότητας των κυμάτων Θήτα στο μετωπιαίο λοβό, που εμφανίζεται σαν ανταπόκριση στο εικονικό φάρμακο, ίσως αντιπροσωπεύει έναν μηχανισμό της φυσιολογίας μας που συνδέεται με τη φυσική (χωρίς φάρμακα) θεραπεία για την κατάθλιψη.

Theta Healing – Vianna Stibal – εκδόσεις ETRA

Ενδιαφέροντα σεμινάρια και μαθήματα