Καταχωρείτε για πρώτη φορά;

Πριν κάνετε την πρώτη σας καταχώρηση διαβάστε προσεκτικά τους τύπους των καταχωρήσεων

Κάντε μια καταχώρηση

Επιλέξτε τύπο καταχώρησης

Επιλογή Πακέτου

Pro Directory

93.00

  • Έως 5 προβεβλημένες καταχωρήσεις προφίλ ή υπηρεσιών
  • 365 ημέρες
  • Πλήρεις λειτουργίες
  • Δυνατότητα συσχέτισης καταχωρήσεων
  • Όλες οι τιμές επιβαρύνονται με 24% επιπλέον ΦΠΑ

Partner

248.00

  • Απεριόριστες καταχωρήσεις
  • 365 ημέρες
  • Συσχέτιση όλων των καταχωρήσεων
  • Όλες οι τιμές επιβαρύνονται με 24% επιπλέον ΦΠΑ