Έρευνα του 2008 για τη θεραπευτική μέθοδο Tong Ren

LogoTongRenweb1408599218-353x500

Θεραπευτική Μέθοδος Tong Ren

Ερευνα 2008

Amy M. Sullivan EdD

Susan Bauer-Wu,Phd,RN

Michael Miovic,MD

Έγκριση : Institutional Review Boards of the Dana – Father /Κέντρο Έρευνας του Χάρβαρντ και το πανεπιστήμιο Virginia Commonwealth University

Τα Διεθνή Ινστιτούτα των Εθνικών Κέντρων Υγείας  για Συμπληρωματική και Εναλλακτική Ιατρική ( ΝΙΗ ΝCCAM) περιγράφουν  την ιατρική ενέργεια ως χώρο στην συμπληρωματική και εναλλακτική ιατρική (CAM) που έχει ανάγκη από επιστημονική έρευνα (Διεθνή Ινστιτούτα Υγείας [ΝΙΗ]. Η θεραπεία Tong Ren ( TR) είναι μια σχετικά καινούρια μέθοδος στην ενεργειακή ιατρική , η οποία αναπτύχθηκε το 2001 από τον  TomTam, ο οποίος εξασκούσε βελονισμό καθώς και άλλες μορφές Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής (ΤCM).

Καταθέσεις ασθενών και ανέκδοτα στοιχεία από ειδικούς αναφέρουν ότι αυτή η μέθοδος είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική ως προς τη βελτίωση συμπτωμάτων για μια ποικιλία από σωματικές και ψυχολογικές ασθένειες και συνθήκες ( Τam, 1998,2004). Παρά την ανερχόμενη αποδοχή , ωστόσο- όπως αποδεικνύουν στοιχεία τα πρόσφατα χρόνια  από την συνεχιζόμενη αποδοχή αυτής της προσέγγισης παγκοσμίως- οι μηχανισμοί, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα καθώς και ασφάλεια αυτής της μεθόδου δεν έχουν επιστημονικώς αξιολογηθεί. Ως πρώτο βήμα προς την συστηματική έρευνα αυτής της θεραπευτικής μεθόδου , εμείς διεξήγαμε  μια μεταξύ ατόμων  ανώνυμη έρευνα με συμμετέχοντες σε επτά διαφορετικές τοποθεσίες στην Μασαχουσέτη και το Κονέκτικατ , όπου οι συνεχιζόμενες ομαδικές συνεδρίες  συνεχίζουν να λαμβάνουν χώρα.  Σκοπός αυτής της αρχικής μελέτης ήταν να εξακριβωθεί για ποιες καταστάσεις οι συμμετέχοντες αναζήτησαν θεραπεία, εάν διαπίστωσαν βελτίωση, επιδείνωση ή καμία αλλαγή στην ασθένεια ή στα συμπτώματα, και εάν παρατήρησαν αντίξοες συνθήκες , προκειμένου να καθοριστεί εάν απαιτούνται περαιτέρω ελεγχόμενες μελέτες.

Το Tong Ren φιλοδοξεί να επηρεάσει το chi  ή το πεδίο ενέργειας , το οποίο υποτίθεται ότι ζωντανεύει και διατηρεί τα πάντα στη ζωή.

Σύμφωνα με τους ειδικούς , τα μπλοκαρίσματα στην ενέργεια του σώματος ενδέχεται να εμποδίσουν τους μηχανισμούς φυσικής θεραπείας του σώματος, και η θεραπεία με τη χρήση ενέργειας φιλοδοξεί να απελευθερώσει τα μπλοκαρίσματα και να εγκαταστήσει ξανά την ισορροπία ενέργειας στο σώμα ώστε αυτό να επιτρέπει στο σώμα να θεραπευτεί (Tam , 2004). Επομένως αυτή η προσέγγιση στοχεύει στη διευκόλυνση της θεραπείας με το να αναγνωρίζει και να αφαιρεί τα μπλοκαρίσματα  όπως αυτά σε συγκεκριμένα σωματικά συστήματα, τα οποία σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο όργανο ή ασθένεια. Για παράδειγμα, η θεραπεία για τον καρκίνο μαστού θα είχε ως στόχο όχι μόνο τον όγκο αυτόν καθ’αυτόν αλλά  και τις αιτίες για τον όγκο αυτό, οι οποίες θα συμπεριλάμβαναν μπλοκαρίσματα  στο επίπεδο των νεύρων της σπονδυλικής στήλης  ( κυρίως το Τ4, Tam, 2004).

Δεύτερον, παρόλο που πολλές μέθοδοι θεραπείας με ενέργεια εμπερικλείουν ατομικές θεραπείες στις οποίες ο θεράπων χρησιμοποιεί τη δική του ενέργεια για να λάβει θεραπεία ο αποδέκτης, οι ομαδικές συνεδρίες ΤR πιστεύεται ότι διευκολύνουν την απελευθέρωση συγκεκριμένων μπλοκαρισμάτων όπως αυτά προκύπτουν από την ομάδα και τις προθέσεις καθώς και την εστίαση της ( Tam, 2008).

Σκοπός αυτής της μελέτης  είναι η απόκτηση πληροφοριών από τους συμμετέχοντες σε ότι αφορά την εμπειρία τους με τη Θεραπεία ΤR  για τη βελτίωση συμπτωμάτων από την ασθένεια ή από τις παρενέργειες από τη θεραπεία μέσω μιας ανώνυμης , μεταξύ ατόμων  έρευνας με άτομα που συμμετέχουν στην ομάδα θεραπείας TR. Πριν αυτή τη μελέτη , καθορίσαμε ότι εάν το 50% ή περισσότερο των συμμετεχόντων ανέφεραν βελτίωση των συμπτωμάτων από την ασθένεια ή ανακούφιση από τις παρενέργειες της θεραπείας , εμείς οφείλουμε να λάβουμε υπόψη  αυτά τα επαρκή, προκαταρκτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε μελλοντική έρευνα αυτής της θεραπευτικής μεθόδου.

Για το ερώτημα « Τι τυχόν διαφορές έχεις παρατηρήσει για την κατάστασή σου ως αποτέλεσμα της θεραπείας TR?», αξιολογήσαμε τα στοιχεία για οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα ή για παρενέργειες ή για επιδείνωση των συμπτωμάτων.

Οι ποσοτικές μετρήσεις περιελάμβαναν τα κάτωθι :

Μια λίστα από επτά ασθένειες , οι οποίες αναφέρονται συχνά σε συνεδρίες στις οποίες συμμετέχουν ερευνητές είναι συγκεκριμένα αυτοάνοσα νοσήματα, καρκίνος, κατάθλιψη, άγχος, αρθρίτιδα, αναπνευστικά προβλήματα και προβλήματα καρδιάς . Υπήρχε  επίσης μια κατηγορία από « άλλα»  για όσες ασθένειες δεν είχε γίνει μνεία. Για την κάθε ασθένεια , οι ερωτηθέντες ζητήθηκαν να απαντήσουν στην επιλογή η οποία περιέγραφε ότι  «την έκταση  βελτίωσης που νιώθετε την οφείλετε στο TR». Στις απαντήσεις πολλαπλής επιλογής υπήρχαν τα «δεν ισχύει» «ακόμα δεν ξέρω» « καμία» «λιγοστή», «κάπως», «αρκετά», ή «καταπληκτική βελτίωση».

LogoTongRenweb1408599218-353x500

Μια ερώτηση « Σε σύγκριση με τις συμβατικές ιατρικές θεραπείες που ίσως έχετε υποστεί για αυτή/ές τις καταστάσεις ( συμπεριλαμβανομένων θεραπείες με φάρμακα καθώς και ιατρικές διαδικασίες ), το ΤR σας φάνηκε πιο χρήσιμο, λιγότερο χρήσιμο, ή εξίσου χρήσιμο?». Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήρθαν επίσης αντιμέτωποι με τις επιλογές « δεν ξέρω ακόμη» και «δεν έχω λάβει θεραπεία για την κατάστασή μου από τη συμβατική ιατρική».

Εμείς επίσης κωδικοποιήσαμε ανοιχτού τύπου ανταποκρίσεις στην ερώτηση «Εάν μπορούσατε να περιγράψετε τον αντίκτυπο του Tong Ren με μια δυο λέξεις, τι θα λέγατε?». Το 86.3% απάντησε. Με εξαίρεση πέντε περιπτώσεις, όπου οι ερωτηθέντες έγραψαν «δεν ξέρω», όλοι οι άλλοι ανέφεραν ευεργετικά οφέλη. Εμείς εντοπίσαμε τις κάτωθι επτά κατηγορίες απαντήσεων – περιγραφές θετικής επήρειας στον υπερθετικό βαθμό ( π.χ «καταπληκτικό», « απίστευτο»)- περιγραφές με θετικούς ή πολύ θετικούς όρους (π.χ «θετικό¨» , « έπιασε» «σημαντικό», «πολύ βοηθητικό», «με βοηθάει πολύ»,)-περιγραφές ελπίδας ή θεραπείας ( π.χ « ελπιδοφόρο». « γιατρευτικό», « αναζωογονητικό» )- περιγραφές μιας αίσθησης άνεσης , ηρεμίας ( αυτό επίσης περικλείει λέξεις όπως (π.χ « ενέργεια», « αύξηση της ενέργειας»,) « δεν ξέρω» ή «δεν ξέρω ακόμη», και «άλλα», περιγραφές που δεν ταίριαζαν σε αυτές τις κύριες κατηγορίες.

Το τριάντα τοις εκατό των ερωτηθέντων χρησιμοποίησαν τον υπερθετικό βαθμό για να περιγράψουν το αντίκτυπο του  TR και το 17,1% τόνισε ότι υπήρχε θετική ή πολύ θετική επιρροή στα συμπτώματα ή στην ασθένεια. Γύρω στο ένα τρίτο τόνισαν την βελτιωμένη ποιότητα ζωής με αίσθηση ελπίδας και θεραπείας ( 12.9%), της χαλάρωσης (11.6%) και βελτιωμένης ενέργειας ( 7.7%). Εκείνοι της άλλης κατηγορίας έκαναν αναφορά στην ασυνήθης φύση της θεραπείας  (« περίεργη», «ενδιαφέρουσα») –ωστόσο , αυτές οι περιπτώσεις τόνισαν και τα ευεργετικά οφέλη σε άλλα τμήματα της έρευνας.

Το άγχος, η κατάθλιψη, ο καρκίνος, και ενδοκρινολογικές διαταραχές αναφέρθηκαν ότι αντέδρασαν στη θεραπεία , με 63.8%, 61.0 %, 60.3% και 58.1% αντιστοίχως , ενώ αναφερόταν ότι το TR έχει βοηθήσει «πολύ» ή ότι είχε κάνει την κατάσταση των ασθενών « απολύτως καλύτερα». Άλλες περιπτώσεις τόνιζαν επίσης την θετική βελτίωση («πολύ» ή «απολύτως καλύτερα»), η οποία κυμαινόταν από 42.3% (για την αρθρίτιδα) έως και 49.3% ( για άλλες καταστάσεις , όπου υπήρχε περιγραφή για «εκφυλισμός μερών του σκελετικού συστήματος» « πόνο», «κολίτιδα», και « απώλεια βάρους») και ανέφερε σημαντική βελτίωση. 

Τα ποσοστά των ερωτηθέντων, οι οποίοι δεν ήξεραν ακόμη εάν το TR  βοήθησε στην κατάστασή τους κυμαινόταν από 9.8 %(για κατάθλιψη) έως και 23.2 % ( για ενδοκρινολογικές διαταραχές). Τρεις ερωτηθέντες απάντησαν «Καμία» στην ερώτηση εάν είχαν νιώσει βελτίωση από το TR.  Από αυτούς τους τρείς , οι δύο είχαν αναφέρει πολλαπλές καταστάσεις και τόνισαν καμία βελτίωση  για μια κατάσταση αλλά πρόοδο για κάποια άλλη.

Ένας ανέφερε «50% βελτίωση» για συμπτώματα αρθρίτιδας και ένας άλλος ανέφερε «λιγότερος πόνος». Ο τρίτος δήλωσε ότι οι συνεδρίες ήταν «χαλαρωτικές αλλά μέχρι τώρα μη θεραπευτικές»

Μια επισκόπηση σε τυχαίες, κλινικές προσπάθειες για μεθόδους θεραπείας εξ αποστάσεως βρήκε ότι το 57% των μελετών (13 από 23) έδειξε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα από τη θεραπεία και συμπέρανε ότι τα στοιχεία ήταν επαρκή για να δικαιολογήσουν την συνεχιζόμενη έρευνα.

Ακόμη και εάν το δείγμα συμμετείχε στην έρευνα με υποκειμενικότητα, οι μεγάλες βελτιώσεις που αναφέρονται ως προς την ποιότητα ζωής , τη μείωση του αντίκτυπου των παρενεργειών της ιατρικής θεραπείας και η αποκατάσταση της υγείας ή οι βελτιώσεις σε καταστάσεις ασθενών που είναι δύσκολο να θεραπευτούν  καθιστά τη θεραπεία ΤR μια επιτακτική προσέγγιση, η οποία αξίζει συνεχιζόμενη, εντατική  μελέτη. 

Σήμερα το Tong Ren Foundation  συνεχίζει τη συνεργασία με το Στο Spaulding Rehabilitation Hospital στη Βοστώνη όπου κάθε Κυριακή εφαρμόζονται ομαδικές θεραπείες  Tong Ren,  H τεχνική προσφέρεται  με ερευνητικά εργαλεία  ώστε το Spaulding να επικυρώνει την αποτελεσματικότητα της τεχνικής.

Amy M. Sullivan EdD is an assistant professor of Social and Behavioral Health, Virginia Commonwealth University  School  of Medicine, Richmond, Virginia.

Susan Bauer-Wu, Phd, RN, is an associate professor at the Nell Hodgson Woodruff  School of Nursing, Emory University, Atlanta, Georgia and a Georgia Cancer Coalition Distinguished Scholar. Dr, Bauer-Wu’s research and clinical expertise are in the use of integrative therapies for oncology patients.

Michael Miovic MD, is a chief of the Division of Adult Psychosocial Oncology at the Dana Farber Cancer Institute, an affiliate of Harvard Medical School, Boston

Αναλυτικά η έρευνα εδώ 

Η Δήμητρα Μακρυγιάννη και ο Γαβριήλ Φωτόπουλος, αντιπρόσωποι του Tong Ren στην Ελλάδα, έχουν προγραμματίσει εκπαίδευση στο Tam Healing System, 27 – 29 Νοεμβρίου στην Αθήνα

Ενδιαφέροντα σεμινάρια και μαθήματα