Περιγραφή

Το 4ωρο αυτό on-line σεμιναρίο (Κυριακή 7-03-24 από 10.00 ως 14.30) έχει θέμα
" Εννεαγραμματική τυπολογία, πνευματικότητα και το τραύμα " το δεύτερο μέρος και είναι ένα από πέντε αυτοτελή σεμινάρια που παρουσιάζουν τις ψυχολογικές πτυχές του Εννεαγράμματος.
Παρουσιάζει την πνευματική διάσταση του Εννεαγράμματος, τις Ιερές Ιδέες, τις Αρετές και τα Χαρίσματα που αντιστοιχούν σε κάθε τύπο.

Πληροφορίες και εγγραφές στο 2351076122 και
fytopoulosk@gmail.com.

Στα πλαίσια του κύκλου σεμιναρίων με θέμα : (Η συμμαχία με τον εσωτερικό θεραπευτή και η κινητοποίηση των μηχανισμών αυτοΐασης και ενοποίησης), ο ψυχίατρος και ψυχοθεραπευτής Κωνσταντίνος Φυτόπουλος, θα παρουσιάσει την εννεαγραμματική τυπολογία, το αυτογνωσιακό και ψυχοθεραπευτικό της δυναμικό καθώς και μέρος της εμπειρίας του από την εικοσαετή θεραπευτική ενασχόληση του μαζί της.

Η εννεαγραμματική τυπολογία είναι μια ψυχολογική τυπολογία που ενσωματώνει πολλά στοιχεία από τις κλασικές φαινομενολογικές τυπολογίες προσωπικότητας ( D.S.M 5, κ.α) με έναν όμως πιο ευρύ και δυναμικό τρόπο. Εμπεριέχει εκτός από τις ψυχοπαθολογικές καταστάσεις (διαταραχές προσωπικότητας) και τις φυσιολογικές ιδιοσυστασιακές ιδιαιτερότητες. Όντας ένα δυναμικό σύστημα, μας βοηθάει να αναγνωρίσουμε σε ποιο στάδιο ψυχολογικής και πνευματικής  ωρίμανσης βρισκόμαστε την κάθε δεδομένη περίοδο στην ζωή μας, καθώς και την κατεύθυνση της εξέλιξης ή παλινδρόμησης μας.

Θα παρουσιαστεί η πνευματική διάσταση που εμπεριέχεται στο Εννεάγραμμο ως ένα ολιστικό και δυναμικό διαγνωστικό και θεραπευτικό εργαλείο.
    Θα εξερευνήσουμε τον τρόπο που η "τραυματική μας περιοχή" διαμορφώνει την προσωπικότητα μας, τους μηχανισμούς άμυνας του "Εγώ" μας και καθορίζει το σύνολο των θεμάτων που "πέρνουμε προσωπικά" και υπερ ή υπο-αντιδρούμε με δυσλειτουργικούς μηχανισμούς.
   Θα εξετάσουμε ποιά είναι τα πνευματικά χαρίσματα αλλά και οι αδυναμίες του κάθε τύπου, καθώς και πως ευοδώνεται η πνευματική ανάπτυξη σε κάθε τύπο.
Θα προταθούν και θα εφαρμοστούν τεχνικές και "στάσεις" που μας βοηθούν να εντοπίσουμε, να αναγνωρίσουμε, να αποδεχτούμε και να θεραπεύσουμε την "τραυματική μας περιοχή", ωστέ να ανακτήσουμε την επαφή μας με την Ουσία και το Είναι μας καθώς  και την δυνατότητα για διεύρυνση της Συνειδητότητας μας.
Επικοινωνία
  • fytopoulosk@gmail.com
  • 2351076122
  • https://www.holistictherapy.gr/
mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a review