Τιμολογιακή πολιτική

29,00€

Με την ολοκλήρωση της αγοράς λαμβάνετε τα παρακάτω αρχεία στο e-mail σας:

Μαγνητοσκοπημένο video
Και Βεβαίωση Παρακολούθησης για το σεμινάριο “Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας – H ζωή πάντα στα άκρα” τις επόμενες μέρες.

Περιγραφή
”Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας – H ζωή πάντα στα άκρα”
Oι οριακοί ασθενείς είναι μια ειδική ομάδα ασθενών με διαταραχές προσωπικότητας, η όποια τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής.. Συνήθως πρόκειται για ασθενείς με ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά: συναισθήματα απελπισίας, με πολλές προβληματικές περιοχές του ψυχικού κόσμου και των διαπροσωπικών τους σχέσεων.
Το ΕΓΩ των ασθενών αυτών είναι πολύ ασθενικό, εμφανίζουν έλλειψη ανοχής στο άγχος, το οποίο πολλές φορές είναι χρόνιο και διάχυτο. Συχνά εμφανίζουν έλλειψη ελέγχου των παρορμήσεων η όποια πολλές φορές εκδηλώνεται με τη μορφή μιας αυξημένης τάσης μιας ειδικής παρόρμησης(τζόγος, τοξικομανία.)
Συμφώνα με τον Kernberg, αυτοί οι ασθενείς καταλαμβάνουν μια οριακή περιοχή μεταξύ νεύρωσης και ψύχωσης, που όμως σπανίως, εμφανίζουν τυπικές διαταραχές στις διεργασίες της σκέψης.
Στο επίπεδο των μηχανισμών άμυνας, η διχοτόμηση, είναι η βασική αμυντική λειτουργία και αποτελεί τη βάση όλων των άλλων οι οποίες ακολούθου. Το Αντικείμενο χωρίζεται σε «πλήρως καλό» η «πλήρως κακό» διότι λείπει η απαρτιωτική ικανότητα του Υποκειμένου.
Στην κλινική πράξη η πρόοδος των οριακών είναι αργή, ασταθής, εξουθενωτικά απαιτητική, ματαιωτική που πολλές φορές είναι ένα μεγάλο πλήγμα στον θεραπευτή στο να αντέξει τα κατακερματισμένα κομμάτια του ασθενούς ώστε να παγιωθεί ένα αίσθημα συνέχειας και ασφάλειας.
Με βάση τα παραπάνω, θα εξετάσουμε τις «οριακές» διαταραχές προσωπικότητας από περιγραφική, δομική και δυναμική πλευρά. Θα εξετάσουμε τις ιδιαίτερες σχέσεις που αναπτύσσουν με την εξωτερική πραγματικότητα, και τις σοβαρές δυσχέρειες που παρουσιάζουν στην αξιοποίηση της θεραπευτικής βοήθειας.
Επικοινωνία
  • info@kethesy.gr
  • 2155151681
  • https://kethesy.gr/product/oriaki-diataraxi-i-zoi-panta-sta-akra/
Κατηγορία Συνδρομής
mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a review