Τιμολογιακή πολιτική

Πληροφορίες και εγγραφές στο 2351076122 και
fytopoulosk@gmail.com.

Περιγραφή

Το 4ωρο αυτό on-line σεμιναρίο (Κυριακή 18-12-22 από 10.00 ως 14.30) έχει θέμα
"Η εσωτερική ροή στην εννεαγραμματική τυπολογία και το τραύμα " και είναι ένα από πέντε σεμινάρια που παρουσιάζουν τις ψυχολογικές πτυχές του Εννεαγράμματος.

Πληροφορίες και εγγραφές στο 2351076122 και
fytopoulosk@gmail.com.

Στα πλαίσια του κύκλου σεμιναρίων με θέμα : (Η συμμαχία με τον εσωτερικό θεραπευτή και η κινητοποίηση των μηχανισμών αυτοΐασης και ενοποίησης), ο ψυχίατρος και ψυχοθεραπευτής Κωνσταντίνος Φυτόπουλος, θα παρουσιάσει την εννεαγραμματική τυπολογία, το αυτογνωσιακό και ψυχοθεραπευτικό της δυναμικό καθώς και μέρος της εμπειρίας του από την εικοσαετή θεραπευτική ενασχόληση του μαζί της.
Στο σεμινάριο αυτό θα εξερευνήσουμε τον τρόπο που η "τραυματική μας περιοχή" διαμορφώνει την προσωπικότητα μας και τους μηχανισμούς άμυνας του "Εγώ" μας σύμφωνα με την εννεαγραμματική τυπολογία. Πως το τραύμα μας καθορίζει το σύνολο των θεμάτων που "παίρνουμε προσωπικά" και υπερ ή υπο-αντιδρούμε με δυσλειτουργικούς μηχανισμούς. Θα παρουσιαστούν επίσης οι διαδρομές της εσωτερικής ροής στους εννεαγραμματικούς τύπους αναφορικά με την ψυχολογική και πνευματική μας ανάπτυξη καθώς και την αντίστοιχη αποδιοργάνωση.
Θα προταθούν και θα εφαρμοστούν τεχνικές και "στάσεις" που μας βοηθούν να εντοπίσουμε και να δημιουργήσουμε επαφή με την "τραυματική μας περιοχή", να κινητοποιήσουμε την πορεία προς την εξυγίανση της και να δρομολογήσουμε την πορεία προς την ψυχολογική και πνευματική μας ανάπτυξη και ωρίμανση.

Επικοινωνία
  • fytopoulosk@gmail.com
  • 2351076122
  • https://www.holistictherapy.gr/
mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a review