Το NLP (Neuro-Linguistic Programming) στις επιχειρήσεις

Το NLP (Neuro-Linguistic Programming) στις επιχειρήσεις.

Το NLP (Neuro-Linguistic Programming) στις επιχειρήσεις.

Οι τεχνικές του NLP μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά την ανάπτυξη των δεξιοτήτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης, το NLP μπορεί να κάνει τη διαφορά στον τομέα της επικοινωνίας, στο χτίσιμο σχέσεων (με πελάτες ή συνεργάτες) και την επίτευξη (ατομικών ή ομαδικών) στόχων.

Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι παράγοντας ζωτικής σημασίας για την επιτυχία ενός μάνατζερ.
Όσο πιο αποτελεσματική είναι η επικοινωνία, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες επιτυχίας του μάνατζερ, είτε αυτή αφορά την ομάδα, είτε τους ασφαλισμένους, τους πελάτες, τους ρυθμιστικούς φορείς, ανώτερα διευθυντικά στελέχη, συνεργάτες, ακόμη και τον εαυτό του.

Τι είναι το NLP (Νεύρο Γλωσσικός Προγραμματισμός);

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ο φοιτητής μαθηματικών και πληροφορικής, Richard Bandler και ο καθηγητής γλωσσολογίας, Dr John Grinder, ξεκίνησαν μια μελέτη της ανθρώπινης τελειότητας, θεμελιώνοντας το NLP.

Αν και ο όρος NLP παραμένει σχετικά άγνωστος στους περισσότερους, οι τεχνικές του έχουν πολλές εφαρμογές στις επιχειρήσεις, την καθοδήγηση, την κατάρτιση, την ανάπτυξη, τον αθλητισμό, την υγεία, τη θεραπευτική και την ψυχολογία. Χάρη στην ποικιλομορφία του NLP, ο Paul McKenna, βοήθησε τον David Walliams να κολυμπήσει το αγγλικό κανάλι, προετοιμάζοντάς τον μέσω μιας τεχνικής στρέβλωσης του χρόνου, ενώ ο διάσημος ηθοποιός Roger Moore… σταμάτησε να τρώει ψωμί!

Το NLP οργανώνει τη σκέψη, το συναίσθημα, τη γλώσσα και τη συμπεριφορά με σκοπό την αποτελεσματικότητα και τη δημιουργικότητα. «Μοντελοποιεί» επιτυχημένες συμπεριφορές μετατρέποντάς τις σε πρακτικές δεξιότητες. Η μοντελοποίηση (βασική έννοια του NLP) παρέχει έναν τρόπο κατανόησης και διαμόρφωσης στρατηγικών, με σκοπό την επίτευξη στόχων.
Το NLP βελτιώνει την επικοινωνία, λεκτική ή μη, όπως τη γλώσσα του σώματος ή τη γραπτή.
Ας δούμε δύο (από τις πολλές) – χρήσιμες για τους μάνατζερ – τεχνικές:

Διαμόρφωση και Αναδιαμόρφωση (Framing & Reframing).

Σημαντική και χρήσιμη έννοια στο NLP, είναι η «διαμόρφωση», δηλαδή ο καθορισμός ενός συγκεκριμένου πλαισίου, μέσω επιλογής συγκεκριμένων λέξεων.
Για παράδειγμα, εάν ένας διευθυντής, περιγράφει μια εργασία σε ένα μέλος της ομάδας ως «μια εργασία που ποτέ δεν φαίνεται να γίνεται» έχει ενδεχομένως διαμορφώσει την εργασία ως δύσκολη ή ασήμαντη. Ο παραλήπτης του μηνύματος θα εκλάβει και θα επεξεργαστεί αυτά τα λόγια, θέτοντας το έργο τελευταίο στη λίστα του, ως ανέφικτο.
Ένα άλλο παράδειγμα της διαμόρφωσης, είναι η φράση «μη σκεφτείς ένα ελέφαντα». Τι μπορείτε αμέσως να κάνετε; Εφόσον η διαμόρφωση της πρότασης έχει επιστήσει την προσοχή σας σε έναν ελέφαντα, το πιθανότερο είναι να τον σκεφτείτε.
Αναδιαμόρφωση, είναι η διαδικασία αλλαγής του υπάρχοντος πλαισίου. Για παράδειγμα, η δήλωση «το ποτήρι είναι μισοάδειο» μπορεί να αναδιαμορφωθεί (να αναδιατυπωθεί) ως «το ποτήρι είναι μισογεμάτο», αλλάζοντας την αντίληψη του παραλήπτη του μηνύματος.
Εξαιρετικό παράδειγμα αποτελεσματικής χρήσης της διαμόρφωσης και της αναδιαμόρφωσης είναι το πλαίσιο του προβλήματος, σε σχέση με το πλαίσιο έκβασης.

Το πλαίσιο του προβλήματος.

Είμαστε προκατειλημμένοι στην επίλυση προβλημάτων, αφού το πλαίσιο του προβλήματος επικεντρώνεται στο παρελθόν: τι πήγε στραβά και γιατί, ποιος έκανε τι κ.ο.κ., οδηγώντας μας συνήθως στην εστίαση στο αρνητικό.
Μέσα στο πλαίσιο του προβλήματος, οι ερωτήσεις θα είναι:
– Ποιο είναι το πρόβλημα;
– Πόσο καιρό είχαμε το πρόβλημα;
– Ποιος φταίει για αυτό;
– Γιατί δεν έχει λυθεί ακόμα;

Το πλαίσιο έκβασης.

Το πλαίσιο έκβασης, εστιάζει στην μελλοντική επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος επιδιώκοντας γρήγορα αποτελέσματα. Ρωτάμε: «τι θέλουμε και πώς να πάμε εκεί» και αυτό συνήθως οδηγεί σε μια θετική εστίαση.
Αναδιαμόρφωση του πλαισίου έκβασης οδηγεί σε ερωτήματα όπως:
– Τι θέλουμε;
– Πώς θα ξέρουμε πότε το έχουμε;
– Ποιος είναι ο σκοπός?
– Πώς μπορούμε να το κάνουμε να συμβεί;
– Τι πόρους έχουμε και τι χρειαζόμαστε;
– Ποιο είναι το επόμενο βήμα;

Οι παραπάνω τεχνικές συμβάλλουν στην αποτελεσματική επικοινωνία του μάνατζερ, ο οποίος μέσω του πλαισίου έκβασης, θα κατευθύνει την προσοχή του ακροατή, επηρεάζοντας θετικά τη συμπεριφορά και την ανταπόκρισή του.

Βηματοδότηση και Καθοδήγηση (Pacing & Leading)

Ακόμα ένα ισχυρό εργαλείο του μάνατζερ, είναι η «βηματοδότηση και καθοδήγηση». Επικοινωνώντας με πολλούς διαφορετικούς τύπους ανθρώπων, οικοδομεί το rapport, κατανοώντας τον άλλον και κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του. Αυτό ονομάζεται «βηματοδότηση» και επιτυγχάνεται μέσω:
– Επιλογής των λέξεων, δηλαδή χρησιμοποιώντας λέξεις κατανόησης και συμπάθειας για την άποψη του άλλου, από τη θέση του, χωρίς απαραίτητα να συμφωνεί.
– Χρήσης της γλώσσας του σώματος, σε αρμονία με τη γλώσσα του σώματος του συνομιλητή.
Μέσω της «βηματοδότησης» ο μάνατζερ οικοδομεί μια σχέση εμπιστοσύνης και κατανόησης, έτσι ώστε να «οδηγήσει» και να ασκήσει επιρροή στους συνομιλητές του. Έτσι, η επικοινωνία ρέει ομαλά και υπάρχει μια αίσθηση ομαδικής εργασίας.
Η βηματοδότηση, μοιάζει με σκυταλοδρομία. Όταν και οι δύο δρομείς έχουν την ίδια ταχύτητα, η μεταφορά της σκυτάλης θα συμβεί ομαλά και με επιτυχία. Αντίστοιχα, όταν ο διευθυντής και το κοινό του, είναι στο ίδιο μήκος κύματος, η μεταφορά των πληροφοριών και των ιδεών, συμβαίνει πιο ομαλά και αποτελεσματικά.

Οι ηγέτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της – εκ προοιμίου – αναγνώρισης της αξίας τους, πριν την κατανόηση και την αποδοχή μίας άποψης που εκφράζεται σε αυτούς. Λειτουργούν καλύτερα, αφού πρώτα κάνουν αποτελεσματική βηματοδότηση.

Η τεχνική βηματοδότησης και καθοδήγησης είναι σημαντική, τόσο σε ομάδες και οργανισμούς, όσο και σε ατομική βάση. Μαθαίνοντας αποτελεσματικά αυτές τις τεχνικές, αυξάνονται οι δυνατότητες – και οι πιθανότητες – ανάπτυξης.
Οι δύο προαναφερθείσες τεχνικές μπορούν να συνδυαστούν επιτυχαίνοντας εξαιρετικά αποτελέσματα για ένα μάνατζερ, ενώ υπάρχουν δεκάδες άλλες που μπορεί να προσφέρει η εκπαίδευση στο NLP, βοηθώντας εσάς ή την επιχείρησή σας στην κατάκτηση ηγετικής θέσης.
Εισηγητής των σεμιναρίων NLP είναι ο κος Χαράλαμπος Σολέας, Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Υπνοθεραπείας, Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού και Σεμιναριών Προσωπικής Ανάπτυξης, πρόεδρος του Συνδέσμου Υπνοθεραπευτών Κύπρου και του Ι.Ψ.Ε. Ινστιτούτου Ψυχολογικών Ερευνών Κύπρου.  Μπορείτε να συμμετάσχετε στο επερχόμενο σεμινάριο NLP Practitioner Certification – Εκπαίδευση από τους Καλύτερους που οδηγεί στο Life Coaching Diploma στις 22 Μαΐου. Διαβάστε περισσότερα

Ενδιαφέροντα σεμινάρια και μαθήματα