5 προβληματισμοί της ανθρωπότητας που δεν αφορούν το μέλλον αλλά συμβαίνουν ήδη

5 προβληματισμοί της ανθρωπότητας που δεν αφορούν το μέλλον αλλά συμβαίνουν ήδη

Από την έκδοση του Plan B 3.0 μέχρι τις προσπάθειες του Worldwatch Institute, είναι φανερό ότι καταβάλλεται συντονισμένη προσπάθεια να αφυπνιστεί το ευρύτερο κοινό ως προς τις συνθήκες που απειλούν τη ζωή και τον πολιτισμό όπως τα γνωρίζουμε σήμερα.

Και η προσπάθεια αυτή ολοένα ενισχύεται.

Παρόλο που οι μελέτες, οι αναφορές, τα βιβλία και οι οργανισμοί ενδέχεται να μην συμφωνούν σε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τις κρίσεις ή τον τρόπο αντιμετώπισής τους, όλοι πλέον προβληματίζονται, καθένας με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Οι προβληματισμοί αυτοί θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν σε ευρύτερες κατηγορίες ως εξής:

1η κατηγορία: Ο μη βιώσιμος παγκόσμιος πληθυσμός
2η κατηγορία: Η κλιματική αλλαγή
3η κατηγορία: Οι αυξανόμενες ελλείψεις σε τροφή και πόσιμο νερό
4η κατηγορία: Το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ φτώχειας και πλούτου, υγείας και ασθένειας, αναλφαβητισμού και μόρφωσης
5η κατηγορία: Η αυξανόμενη απειλή πολέμου και η αναβίωση της πυρηνικής απειλής.

Διαβάστε επίσης: Δαλάι Λάμα: Χρειαζόμαστε μια εκπαίδευση της καρδιάς

Οι πιο σημαντικοί παράγοντες που καθιστούν τη δική μας ιστορική στιγμή τόσο διαφορετική σε σχέση με τις προηγούμενες, είναι ο αριθμός, το μέγεθος και ο χρόνος εμφάνισης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε σήμερα.
Κάθε σημείο ανατροπής που αναφέρεται παραπάνω, έχει τη δύναμη να προκαλέσει τρομακτικά δεινά στην ανθρωπότητα και να οδηγήσει τον κόσμο, όπως τον ξέρουμε, σε ένα επώδυνο τέλος, αν αγνοήσουμε το πρόβλημα και δεν κάνουμε κάτι γι’αυτό.
Και, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, όλα αυτά συμβαίνουν ήδη. Κάθε στοιχείο που επισημάναμε εδώ έχει ήδη πάρει διαστάσεις κρίσης, όπως είχαν προβλέψει οι περιβαλλοντολόγοι, οι επιστήμονες και οι οικονομολόγοι σχεδόν 40 χρόνια πριν.

Επανερχόμαστε, λοιπόν, στο σημαντικό ερώτημα που θέσαμε πιο πάνω: Τι πρέπει να συμβεί για να πούμε ότι τα πράγματα είναι ήδη άσχημα – ότι είμαστε ήδη αντιμέτωποι με την κρίση αυτή τη στιγμή;

Η απάντηση είναι ότι γνωρίζουμε πως όλες οι κρίσεις βρίσκονται ήδη εδώ και δεν χρειάζεται περαιτέρω εξήγηση.

Απόσπασμα από το βιβλίο του Gregg Braden «Η Μεγάλη Αλήθεια» από τις εκδόσεις Link Media

Ενδιαφέροντα σεμινάρια και μαθήματα