Ανήσυχοι οι Έλληνες για το περιβάλλον, σύμφωνα με νέα πανελλαδική έρευνα

Ανήσυχοι οι Έλληνες για το περιβάλλον, σύμφωνα με νέα πανελλαδική έρευνα

Μια ενδιαφέρουσα έρευνα πραγματοποίησε η εταιρεία δημοσκοπήσεων Marc για λογαριασμό του Έργου «LIFE – IP 4 NATURA», με τίτλο «Natura 2000 – Εδώ Ζούμε».

Στο επίκεντρο των δράσεων του συγκεκριμένου έργου βρίσκονται οι προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, ο δε σκοπός της πανελλαδικής έρευνας ήταν να καταδείξει τις αντιλήψεις των Ελλήνων σε θέματα που αφορούν την προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος.

Αν και η Ελλάδα διαθέτει 446 περιοχές που ανήκουν ατο δίκτυο Natura 2000 και παρότι 2 στους 3 Έλληνες έχουν ακούσει για το δίκτυο, μόνο ένας στους τρεις γνωρίζει για τη σημασία που έχει, σε ό,τι αφορά την προστασία της ελληνικής φύσης.

Επίσης, αν και το δίκτυο Natura καλύπτει το 1/3 της χερσαίας έκτασης της χώρας και το 20% περίπου της θαλάσσιας, το 65% των ερωτηθέντων δεν γνώριζε αν υπάρχει στο μέρος που κατοικεί, κάποια περιοχή Natura 2000.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 91,1% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι, η εξαφάνιση ζώων και φυτών καθώς και η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί πλέον υπαρκτή απειλή. Στις ηλικίες 17-24 ετών, το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 95%.

Να σημειωθεί ότι, το 69% των Ελλήνων θεωρεί «πολύ σημαντική» την προστασία του περιβάλοντος, ενώ οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι σε ποσοστό 56% (έρευνα του 2017).

Στην ερώτηση «Ποιο θεωρούν ως το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα στην περιοχή τους» οι Έλληνες πολίτες απάντησαν ότι ήταν τα σκουπίδια σε ποσοστό 30,6% και ακολουθούν, η ατμοσφαιρική ρύπανση σε ποσοστό 19,4% και η ρύπανση της θάλασσας και των υδάτων γενικότερα, σε ποσοστό 8,9%.

Σημαντικό επίσης εύρημα της δημοσκόπησης είναι ότι το 82,2% των ερωτηθέντων θα επιθυμούσε ένα αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο προστασίας της φύσης, ενώ σε ποσοστό 92,2% εκτιμούν ότι η υφιστάμενη νομοθεσία δεν εφαρμόζεται επαρκώς.

Μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας, ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σωκράτης Φάμελλος, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα της έρευνας για τη στάση των Ελλήνων πολιτών σε θέματα προστασίας της φύσης προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για τον σχεδιασμό και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής πολιτικής.

Σύμφωνα με την έρευνα, υψηλή είναι η ευαισθητοποίηση των Ελλήνων για το περιβάλλον, γεγονός που δημιουργεί γόνιμο έδαφος για τις πρωτοβουλίες αλλαγής του κοινωνικού και καταναλωτικού μοντέλου ζωής των πολιτών, προς μια ενεργό στάση κατά της υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος και υπέρ της τοπικής οικονομίας.

Η ανάδειξη της διαχείρισης απορριμμάτων ως μεγαλύτερου περιβαλλοντικού προβλήματος επιβεβαιώνει τις πρωτοβουλίες που αναλάβαμε για την υποχρεωτική χωριστή συλλογή και διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση και την κατασκευή σύγχρονων μονάδων κυκλικής οικονομίας με αποτροπή της ταφής.

Δεν υποτιμούμε επίσης, το γεγονός ότι, τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα σύμφωνα με την έρευνα, όπως τα απορρίμματα και η ατμοσφαιρική ρύπανση, είναι στενά συνδεδεμένα με την ανάπτυξη, την ποιότητα ζωής και τη δημόσια υγεία, κάτι που μας υποχρεώνει σε πιο αποτελεσματικές πρωτοβουλίες και περαιτέρω αλλαγές».

 

Ενδιαφέροντα σεμινάρια και μαθήματα