Διαγωνισμός 15th Japan International Manga Award με έπαθλο ταξίδι στην Ιαπωνία

manga

Η Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα σας ενημερώνει για την προκήρυξη του διαγωνισμού 15th Japan International Manga Award από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιαπωνίας. O διαγωνισμός στοχεύει στη διάδοση της κουλτούρας των MANGA (ιαπωνικών κόμικς) στο εξωτερικό και στην προώθηση των διεθνών πολιτιστικών ανταλλαγών μέσα από αυτά.

1. Βραβείο
 Το Χρυσό Βραβείο του διαγωνισμού θα απονεμηθεί στο καλύτερο έργο manga, το Ασημένιο Βραβείο σε τρία εξαιρετικά έργα και το Χάλκινο Βραβείο σε άλλα έντεκα έργα.
 Οι νικητές του Χρυσού και του Ασημένιου Βραβείου, ως έπαθλο, θα προσκληθούν στην Ιαπωνία για περίπου 10 ημέρες, με την ευκαιρία της τελετής απονομής. (Οι νικητές του Χάλκινου Βραβείου δεν δικαιούνται το έπαθλο του ταξιδιού)

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής
 Τα έργα θα πρέπει να αποτελούνται από περισσότερες από 16 σελίδες.

  • Δικαίωμα υποβολής έχουν τόσο τα δημοσιευμένα όσο και τα αδημοσίευτα έργα, ενώ εξαιρούνται από τη διαδικασία εκείνα που έχουν κερδίσει στο παρελθόν το Japan International Manga Award.
  • Τα έργα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί εντός των τριών τελευταίων ετών (2018-2021) από την ημερομηνία υποβολής.
  • Τα έργα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική (PDF) ή έντυπη μορφή* (τα έργα που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή θα εκτυπωθούν για τη διαδικασία επιλογής).
     Αίτηση συμμετοχής για το διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει και εκδοτικός οίκος του εξωτερικού, με τη σύμφωνη γνώμη του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου.
  •  Είτε ο σκιτσογράφος είτε ο σεναριογράφος του υποβληθέντος έργου θα πρέπει να μην έχει ιαπωνική υπηκοότητα. Ο εκπρόσωπος του έργου που θα προσκληθεί να συμμετέχει στο ταξίδι στην Ιαπωνία (για τους νικητές του Χρυσού / Ασημένιου Βραβείου) πρέπει επίσης να μην έχει ιαπωνική υπηκοότητα.
  • Μόνο ένα έργο μπορεί να γίνει αποδεκτό ανά καλλιτέχνη. Σε περίπτωση πολλαπλών αιτήσεων, θα γίνει αποδεκτή μόνο η πρώτη καταχώριση.
  • Για λόγους δημοσιότητας, η Οργανωτική Επιτροπή του Japan International Manga Award μπορεί να χρησιμοποιήσει τα έργα του νικητή με τη συγκατάθεση του κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων.

* Τα υποβληθέντα έντυπα έργα δεν θα επιστραφούν στους αιτούντες. Επομένως, εάν το έργο δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί, συνιστάται να υποβάλλονται διπλότυπα αντίγραφα και όχι το πρωτότυπο, καθώς τα υποβληθέντα έργα ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο δωρεάς ή έκθεσης.

4. Διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων
Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 7 Απριλίου 2021 έως τις 8 Ιουλίου 2021.
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες, να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του 15th Japan International Manga Award (https://www.mangaaward.mofa.go.jp/en/application/15/index.html).

5. Τελετή απονομής
Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στο Tokyo, τον Φεβρουάριο του 2022*.
*Λόγω των εκτάκτων συνθηκών που έχει προκαλέσει η πανδημία της νόσου COVID-19, η Οργανωτική Επιτροπή του Japan International Manga Award διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ματαιώσει την τελετή απονομής, εάν και εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Αιτήσεις- Πληροφορίες:
Μορφωτικό Τμήμα – Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα
Τηλ: 210 670 9900, Ε-mail: cultural@at.mofa.go.jp

Ενδιαφέροντα σεμινάρια και μαθήματα