Διεθνές Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (IFAD): Στόχος η εξάλειψη της ακραίας φτώχειας

Διεθνές Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (IFAD): Στόχος η εξάλειψη της ακραίας φτώχειας

Οι αγρότες στην κεντρική Γκάμπια, των οποίων τα μέσα διαβίωσης απειλούνται από την αλλαγή του κλίματος, έχουν βρει ανακούφιση στους κοινοτικούς κήπους που δημιουργούν ένα πρότυπο μακροπρόθεσμης περιβαλλοντικής ανθεκτικότητας.

Οι επιχειρηματίες στην κοιλάδα του Ποτοχικού ποταμού στη Γουατεμάλα μπόρεσαν να συνεργαστούν για να σχηματίσουν κοινοτικές πιστωτικές ενώσεις που αυξάνουν την πρόσβαση σε νέες αγορές.

Οι αγρότες στην επαρχία Jiangxi της νοτιοανατολικής Κίνας μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν νέες ευκαιρίες για την τεχνολογία και το ηλεκτρονικό εμπόριο για να κερδίσουν υψηλότερα εισοδήματα.

Αυτά είναι μερικές ιστορίες για το πώς μπορεί να δημιουργηθεί ευρεία ευημερία, με την ενδυνάμωση μικρών γεωργικών κοινοτήτων εν μέσω των ταχέως μεταβαλλόμενων περιβαλλοντικών συνθηκών.

Είναι ιστορίες για τη μείωση της φτώχειας και την κλιματική ανθεκτικότητα, παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να γίνει με βιώσιμο τρόπο.

Και είναι αποτέλεσμα των δράσεων του Διεθνούς Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (IFAD), μιας εξειδικευμένης υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών και ενός διεθνούς χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που συνεργάζεται με κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο για να επενδύσει σε αγροτικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο και να επιτύχει τους Παγκόσμιους Στόχους των Ηνωμένων Εθνών, μέσα στους οποίους είναι και η εξάλειψη της πείνας στον κόσμο μας.

Το IFAD πιστεύει ότι η εστίαση στις αγροτικές κοινότητες είναι καθοριστικής σημασίας για τον τερματισμό της ακραίας φτώχειας, την προετοιμασία του κόσμου για τις εντεινόμενες επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος και την ενδυνάμωση των περιθωριοποιημένων ομάδων.

Περισσότεροι από 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε αγροτικές περιοχές στις αναπτυσσόμενες χώρες και η πλειοψηφία τους βασίζεται στη γεωργία για την επιβίωσή τους. Καθώς η αλλαγή του κλίματος αυξάνει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες και διαταράσσει τα πρότυπα βροχοπτώσεων, αυτές οι αγροτικές κοινότητες επηρεάζονται με τρόπους που απειλούν να καταστρέψουν ολόκληρες χώρες. Σε ολόκληρη την υποσαχάρια Αφρική, για παράδειγμα, τα χρόνια ξηρασίας έχουν βλάψει σημαντικά τις αποδόσεις των καλλιεργειών και πυροδότησαν μια τεράστια κρίση πείνας.

Υπάρχει επίσης μια αποσύνδεση μεταξύ της σημασίας της γεωργίας στις τοπικές και εθνικές οικονομίες και των επενδύσεων που πραγματοποιούν οι κυβερνήσεις για τη στήριξη των γεωργικών σχεδίων.

Η γεωργία αποτελεί σημαντικό οικονομικό παράγοντα στην Αφρική. Αποτελεί τουλάχιστον το 40% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε όλες σχεδόν τις υποσαχάριες χώρες. Το 2003, πολλοί ηγέτες υπέγραψαν τη Διακήρυξη του Μαπούτο της Αφρικανικής Ένωσης, δεσμεύοντας να διαθέσουν το 10% των κρατικών δαπανών στη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη. Παρά την επιβεβαίωση της δέσμευσής τους το 2014, οι δημόσιες δαπάνες κατά μέσο όρο στην Αφρική αποτελούν το 2,3% των ετήσιων προϋπολογισμών για τη στήριξη των γεωργικών σχεδίων.

Αυτή η ανομοιογένεια πολλές φορές μειώνει την παραγωγικότητα των αγροτών, το εισόδημα και την ανθεκτικότητα. Χωρίς την κατάλληλη πρόσβαση σε τεχνολογία, πόρους, ασφάλειες, δάνεια, αγορές και άλλα, οι αγρότες αγωνίζονται να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους και συχνά παραμένουν βυθισμένοι στη φτώχεια.

Διαβάστε επίσης: Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού προσφέρει δωρεάν online κινηματογραφικές παραγωγές

Τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το IFAD υποστηρίζουν τη μακροπρόθεσμη οικονομική υγεία των αγροτικών κοινοτήτων. Προωθούν την περιβαλλοντική αναγέννηση, την ενδυνάμωση των γυναικών, την απασχόληση των νέων, την καλύτερη διατροφή και τη βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας.

Η προσέγγιση του IFAD είναι καθοδηγούμενη από την κοινότητα, πράγμα που σημαίνει ότι σχεδιάζει παρεμβάσεις που βασίζονται σε διαβουλεύσεις με ανθρώπους στην ίδια την κοινότητα. Μερικές φορές αυτό σημαίνει τη σύσταση πιστωτικών ενώσεων της κοινότητας, την παροχή βοήθειας στους αγρότες για την πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και πόρους ή την παροχή προγραμμάτων κατάρτισης σε διάφορα θέματα.

Όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται από το IFAD υποστηρίζονται από την αρχή μέχρι το τέλος από τα μέλη της ομάδας IFAD που εργάζονται παράλληλα με τις εθνικές και τοπικές κυβερνήσεις.

Κάθε χρόνο, οι επενδύσεις της IFAD βοηθούν 20 εκατομμύρια φτωχοί αγροτικοί πληθυσμοί να αυξήσουν το εισόδημά τους τουλάχιστον κατά 20%, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την παραγωγή τους και την αντοχή τους στις κλιματικές κρίσεις.

Μέσα από αυτές τις προσπάθειες, από την έναρξη των δραστηριοτήτων το 1978, τα έργα και προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από το IFAD βοήθησαν περίπου 512 εκατομμύρια ανθρώπους να «καλλιεργήσουν περισσότερα τρόφιμα, να διαχειριστούν καλύτερα τη γη και τους φυσικούς τους πόρους, να μάθουν νέες δεξιότητες, να ξεκινήσουν τις μικρές επιχειρήσεις και να έχουν λόγο στις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους. ”

Πηγή GlobalCitizen

Ενδιαφέροντα σεμινάρια και μαθήματα