Κλιματική αλλαγή: Ο Ειρηνικός Ωκεανός είναι τόσο όξινος που διαλύει τα κελύφη των νεαρών καβουριών

Κλιματική αλλαγή: Ο Ειρηνικός Ωκεανός είναι τόσο όξινος που διαλύει τα κελύφη των νεαρών καβουριών

Ο Ειρηνικός Ωκεανός οξύνεται με τέτοιο ρυθμό ώστε τα καβούρια Dungeness, μερικά από τα πιο πολύτιμα καρκινοειδή του Βορειοδυτικού Ειρηνικού, υποφέρουν από τις βλάβες που υφίστανται στα κελύφη τους αλλά και στα αισθητήρια όργανά τους. Τα καβούρια αυτά που ζουν στα παράκτια ύδατα είναι από τους πρώτους κατοίκους του ωκεανού που αισθάνονται τα αποτελέσματα της αυξανόμενης οξίνισής του, μιας και το χαμηλότερο pH στο περιβάλλον τους διαλύει τμήματα του καλύφους τους και επηρεάζει πολύ τα αισθητήρια όργανά τους, σύμφωνα με μια νέα μελέτη.

Οι τραυματισμοί αυτοί των καβουριών θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις παράκτιες οικονομίες. Παράλληλα, οι συγγραφείς της μελέτης ανέφεραν ότι η βλάβη στα καβούρια είναι πρόωρη και ότι η οξύτητα δεν προβλεπόταν να τα βλάψει τόσο γρήγορα.

“Εάν τα καβούρια ήδη επηρεαστούν, πρέπει πραγματικά να φροντίσουμε να δώσουμε πολύ περισσότερη προσοχή στα διάφορα συστατικά της τροφικής αλυσίδας προτού να είναι πολύ αργά”, δήλωσε η συγγραφέας της μελέτης Nina Bednarsek, ανώτερη επιστήμονας.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν αυτό το μήνα στο περιοδικό Science of the Total Environment, η δε μελέτη χρηματοδοτήθηκε από την Εθνική Ωκεανική και Ατμοσφαιρική Διοίκηση (NOAA). Ο Οργανισμός μελετά την οξίνιση των ωκεανών και πώς τα μεταβαλλόμενα επίπεδα pH επηρεάζουν τις ακτές.

Πώς οξύνεται ο ωκεανός

Ο ωκεανός οξύνεται επειδή απορροφά περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, γεγονός που μειώνει τα επίπεδα pH στο νερό.

Η οξίνιση του ωκεανού αλλάζει τις ακτές απελευθερώνοντας περισσότερη ποσότητα θρεπτικών συστατικών η οποία μπορεί να δημιουργήσει ανθοφορία των αλγών ενώ αυξάνονται έτσι τόσο η θερμοκρασία της θάλασσας όσο και η αλατότητά της, σύμφωνα με την NOAA .

Διαβάστε επίσης: Μια φυλή βγαίνει από την απομόνωση και προειδοποιεί για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

Ωστόσο όσον αφορά καρκινοειδή και κοράλλια που βασίζονται σε ανθρακικά ιόντα, -τα οποία είναι λιγότερο άφθονα σε πιο όξινα νερά- για να χτίσουν τα κοχύλια τους και τους κοραλλιογενείς σκελετούς, γίνεται πιο δύσκολο να κατασκευαστούν ισχυρά κοχύλια.

Δεν πρόκειται μόνο για τα καβούρια όμως. Τα στρείδια, τα μύδια και το πλαγκτόν βασίζονται όλα στα ίδια ανθρακικά ιόντα για να ενισχυθούν. Και οι άνθρωποι και τα θαλάσσια πλάσματα βασίζονται σε αυτά – τα θαλάσσια πλάσματα για φαγητό και οι άνθρωποι για οικονομική ασφάλεια.

Πώς βλάπτονται τα καβούρια

Η οξίνιση διαβρώνει τα νεαρά κοχύλια των προνυμφών καβουριών Dungeness, κάτι που θα μπορούσε να βλάψει την ικανότητά τους να αποτρέπουν τους θηρευτές και να ρυθμίζουν την πλευστότητά τους στο νερό, ανέφεραν οι ερευνητές.

Οι προνύμφες καβουριού που διαλύθηκαν τα κοχύλια τους ήταν μικρότερες από τις άλλες προνύμφες. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει αναπτυξιακές καθυστερήσεις που θα μπορούσαν να διαταράξουν το ρυθμό ωριμότητάς τους.

Οι μικροσκοπικές δομές που χρησιμοποιούν τα καβούρια για να περιηγούνται στα περιβάλλοντά τους έχουν καταστραφεί από τα χαμηλά επίπεδα pH – κάτι που οι επιστήμονες δεν είχαν δει ποτέ πριν. Τα καβούρια χωρίς αυτούς τους μηχανικούς υποδοχείς μπορούν να κινηθούν πιο αργά και δυσκολεύονται να κολυμπήσουν και να ψάξουν για φαγητό.

Τι έπεται
Δεν είναι σαφές εάν οι ίδιες δυνάμεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τα καβούρια Dungeness των ενηλίκων, ένα ζήτημα που απαιτεί περισσότερη έρευνα. Αλλά με τα εμπόδια που αντιμετωπίζει μια προνύμφη καβουριών στην πρώιμη ανάπτυξή της, έχει λιγότερες πιθανότητες να επιβιώσει μέχρι την ενηλικίωση.

Όσο για την οξίνιση των ωκεανών, η NOAA προτείνει δύο μεθόδους αντιμετώπισης: Μείωση του συνολικού μας αποτυπώματος άνθρακα για τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα που απορροφάται από τη θάλασσα ή εκπαίδευση της άγριας πανίδας και των ανθρώπων που βασίζονται σε αυτήν για να προσαρμοστούν στον τρόπο με τον οποίο η θάλασσα θα αλλάξει.

Η NOAA συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές διαχείρισης της αλιείας και τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής σχετικά με τις προσπάθειες διατήρησης – και οι ερευνητές ελπίζουν ότι τα ευρήματά τους ίσως επαρκούν για να τους πείσουν να αναλάβουν άμεση δράση.

Από τον Σκότι Άντριου CNN

Ενδιαφέροντα σεμινάρια και μαθήματα