Έναρξη Επαγγελματικών Προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην κορυφή της λίστας των Πανεπιστημίων της χώρας

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας, στο πλαίσιο του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προκηρύσσουν τα ακόλουθα προγράμματα επαγγελματικής εξειδίκευσης:

Κατάρτιση στη Συμβουλευτική

εξάμηνης διάρκειας (300 ώρες)

Μέθοδος Διδασκαλίας: Μικτό πρόγραμμα με διαδικτυακή και διά ζώσης (προαιρετική) ανατροφοδότηση. Οι διά ζώσης συναντήσεις πραγματοποιούνται μία φορά το μήνα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τα δίδακτρα του προγράμματος είναι 500 ευρώ και θα κατατεθούν σε δύο δόσεις. Το Πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων και αποτελεί οδηγό για τους επιστήμονες, που επιθυμούν να ασχοληθούν με τον κλάδο αυτό.

Κατάρτιση στην Παιδοψυχολογία

εξάμηνης διάρκειας (300 ώρες)

Μέθοδος Διδασκαλίας: Μικτό πρόγραμμα με διαδικτυακή διδασκαλία (πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Google Classroom) και διά ζώσης (προαιρετική) ανατροφοδότηση. Οι διά ζώσης συναντήσεις πραγματοποιούνται μία φορά το μήνα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τα δίδακτρα του προγράμματος είναι 500 ευρώ και θα κατατεθούν σε δύο δόσεις.

Κατάρτιση στη Σχολική Ψυχολογία

εξάμηνης διάρκειας (300 ώρες)

Μέθοδος Διδασκαλίας: Αποκλειστικά διαδικτυακή διδασκαλία (πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Google Classroom). Τα δίδακτρα του προγράμματος είναι 400 ευρώ και θα κατατεθούν σε δύο δόσεις.

Κατάρτιση στην Ειδική Αγωγή

εξάμηνης διάρκειας (300 ώρες)

Μέθοδος Διδασκαλίας: Αποκλειστικά διαδικτυακή διδασκαλία (πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Google Classroom) Τα δίδακτρα του προγράμματος είναι 400 ευρώ και θα κατατεθούν σε δύο δόσεις. Έμφαση δίνεται στη χρήση νέων τεχνολογιών στην ειδική αγωγή και διατίθεται εμπεριστατωμένο και ενημερωμένο υλικό διδασκαλίας.

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διδακτική Μεθοδολογία

εξάμηνης διάρκειας (300 ώρες)

Μέθοδος Διδασκαλίας: Αποκλειστικά Διαδικτυακή Εκπαίδευση. Τα δίδακτρα του προγράμματος είναι 400 ευρώ και θα κατατεθούν σε δύο δόσεις.

Νευρογλωσσικός προγραμματισμός, στάση ζωής και μεθοδολογία επιτυχίας

τρίμηνης διάρκειας (150 ώρες)

Διά ζώσης πρόγραμμα, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και διά ζώσης ημερίδες σε πόλεις της Ελλάδας, όπου εκδηλώνεται ενδιαφέρον. Το κόστος του προγράμματος είναι 450 ευρώ και θα κατατεθούν σε δύο δόσεις.

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

τρίμηνης διάρκειας (150 ώρες)

Αποκλειστικά διαδικτυακό πρόγραμμα μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Google Classroom. Το κόστος του προγράμματος είναι 400 ευρώ και θα κατατεθούν σε δύο δόσεις. Το Πρόγραμμα σε συγκεκριμένες περιοχές (Θεσσαλία και Πελοπόννησος) μπορεί να διαθέσει αίθουσες και υλικό συνεργαζομένων φορέων και ΚΕΚ

Εκπαίδευση ηγετών για τη στελέχωση ανθρωπιστικών οργανώσεων

εξάμηνης διάρκειας (300 ώρες)

Αποκλειστικά διαδικτυακό πρόγραμμα μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Google Classroom. Τα δίδακτρα του προγράμματος είναι 400 ευρώ και θα κατατεθούν σε δύο δόσεις. Πρόγραμμα που προσφέρει άμεση επαγγελματική αποκατάσταση σε φορείς, που ασχολούνται με τις μεταναστευτικές ροές

Διαβάστε επίσης: Το πανεπιστήμιο Αιγαίου στην κορυφή των ελληνικών πανεπιστημίων 

Για εγγραφές μπορείτε να μεταβείτε εδώ

Ενδιαφέροντα σεμινάρια και μαθήματα