Το Ho ‘oponopono στα χέρια του θεραπευτή

hooponopono

Στον χώρο του εναλλακτικού τρόπου προσέγγισης δυσλειτουργικών καταστάσεων πάσης φύσεως, συναντούμε διάφορες τεχνικές οι οποίες προσφέρουν διαφορετικούς τύπους επίλυσης, με άριστα -πολλές φορές- αποτελέσματα, όταν και εφόσον εφαρμοστούν κατάλληλα.

Έτσι, στις σύγχρονες τεχνικές συναισθηματικής και ενεργειακής απελευθέρωσης, έχει παρατηρηθεί πως η κάθε μία βρίσκει εφαρμογή σε διαφορετικές προσεγγίσεις ενός θέματος.

Το Ho ‘oponopono είναι μία τεχνική η οποία μπορεί να εφαρμοστεί από θεραπευτές πάσης φύσεως, ανεξαρτήτως του τομέα και του κλάδου στον οποίο ο καθένας δραστηριοποιείται.

Από τη φύση της, είναι μια τεχνική η οποία απευθύνεται στον πελάτη ή ασθενή, δίχως να χρειάζεται την άδειά του, όπως στην περίπτωση του Reiki, για παράδειγμα, όπου χρειάζεται να ρωτήσουμε το πρόσωπο εάν είναι πρόθυμο να δεχτεί τη θεραπεία.

Η διαφορά του Ho ‘oponopono έγκειται στο ότι ενώ φαινομενικά δείχνει να απευθύνεται και να θεραπεύει τον πελάτη μας ή το άλλο πρόσωπο γενικότερα, στην ουσία δεν κάνει αυτό.

Αυτό που συμβαίνει με την τεχνική αυτή, είναι ότι ο θεραπευτής διορθώνει την λανθασμένη αντίληψη που έχει για τον άνθρωπο ο οποίος «δείχνει» να έχει πρόβλημα. Ο θεραπευτής αποδέχεται πως ο ίδιος προβάλλει μέρος του προβλήματος στον άλλο άνθρωπο.

Αποδέχεται επίσης πως  το να έρθει ο άλλος άνθρωπος για βοήθεια σε αυτόν, υποδεικνύει ότι όντως και αυτός έχει κάτι παρόμοιο μέσα του να επιλύσει. Έχει κάποια πεποίθηση η οποία χρειάζεται διόρθωση.

Έτσι, το πρόβλημα του ενός βρίσκει τη λύση, όσο αυτός που εξασκεί το Ho ‘oponopono διορθώνει τον δικό του εαυτό σε σχέση με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Το δίχως άλλο δεν είναι από τις τεχνικές οι οποίες γίνονται εύκολα κατανοητές από την κοινή αντίληψη.

Έχει όμως τόσο μεγάλη βάση, που όποιος καταφέρνει να το εξασκήσει πραγματικά, ανεβάζει τις θεραπευτικές του ικανότητες κατακόρυφα.

Σε μια τέτοια προσέγγιση, ένας θεραπευτής προσελκύει ανθρώπους οι οποίοι θα βοηθήσουν και τον ίδιο να θεραπευτεί, να διορθώσει τις αντιλήψεις και τις πεποιθήσεις του κατά τη διάρκεια της εξάσκησης του λειτουργήματός του.

Σίγουρα όταν μιλάμε για το Ho ‘oponopono, μιλάμε για μια ριζοσπαστική πρακτική όσον αφορά τις θεραπείες σήμερα και γι’ αυτό εξάλλου κατέχει επάξια μια εξέχουσα θέση στις εναλλακτικές, ολιστικές θεραπείες.

Ελένη Μπινιάρη

 

Σχετική Εκδήλωση: Σεμινάριο Ho’oponopono στην Εναλλακτική Ατζέντα

Ενδιαφέροντα σεμινάρια και μαθήματα