Η Ιερότητά μας περιβάλλει όλα όσα βλέπουμε

Η Ιερότητά μας περιβάλλει όλα όσα βλέπουμε

Είσαι ιερός γιατί ο νους σου είναι μέρος του νου του Θεού. Και επειδή είσαι ιερός, η όρασή σου πρέπει να είναι ιερή επίσης.

“Αναμάρτητος” σημαίνει χωρίς αμάρτημα. Δεν μπορείς να είσαι λίγο αναμάρτητος. Ή είσαι αναμάρτητος, ή δεν είσαι. Εάν ο νους σου είναι μέρος του νου του Θεού, πρέπει να είσαι αναμάρτητος, αλλιώς θα έπρεπε ένα μέρος του δικού Του Νου να είναι αμαρτωλό. Η όρασή σου σχετίζεται με την Ιερότητά Του, όχι με το εγώ σου, και επομένως όχι με το σώμα σου.

Τέσσερις περίοδοι πρακτικής τριών έως πέντε λεπτών απαιτούνται για σήμερα. Προσπάθησε να τις κατανείμεις ομοιόμορφα, και κάνε συχνά τις πιο σύντομες πρακτικές για να διαφυλάξεις την προστασία σου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι μεγαλύτερης διάρκειας περίοδοι πρακτικής πρέπει να έχουν αυτή τη μορφή:

Πρώτα, κλείσε τα μάτια σου και αργά επανάλαβε τη σημερινή ιδέα αρκετές φορές. Μετά άνοιξε τα μάτια σου και κοίτα πολύ αργά γύρω σου, εφαρμόζοντας την ιδέα συγκεκριμένα σε οτιδήποτε παρατηρήσεις στη συνηθισμένη σου εξέταση. Πες για παράδειγμα:

Η ιερότητά μου αγκαλιάζει αυτό το χαλί.
Η ιερότητά μου αγκαλιάζει αυτό τον τοίχο.
Η ιερότητά μου αγκαλιάζει αυτά τα δάχτυλα.
Η ιερότητά μου αγκαλιάζει αυτή την καρέκλα.
Η ιερότητά μου αγκαλιάζει αυτό το σώμα.
Η ιερότητά μου αγκαλιάζει αυτό το στυλό.

Αρκετές φορές κατά τη διάρκεια των πρακτικών, κλείσε τα μάτια σου και επανάλαβε τη σημερινή ιδέα στον εαυτό σου. Μετά άνοιξε τα μάτια σου, και συνέχισε όπως πριν.

Για τις σύντομες πρακτικές, κλείσε τα μάτια σου και επανάλαβε την ιδέα. Κοίτα γύρω σου καθώς την επαναλαμβάνεις και ολοκλήρωσε λέγοντας την άλλη μια φορά με τα μάτια κλειστά. Όλες οι εφαρμογές πρέπει, φυσικά, να γίνονται αρκετά αργά, και όσο πιο χαλαρά και αβίαστα είναι δυνατόν.

Απόσπασμα από το βιβλίο “Μαθήματα Θαυμάτων” από τις εκδόσεις ΚΡΥΩΝ

Ενδιαφέροντα σεμινάρια και μαθήματα