Ιριδολογία – τα μάτια σου λένε τη δική τους ιστορία

Ιριδολογία – τα μάτια σου λένε τη δική τους ιστορία

Η Ιριδολογία είναι μια εναλλακτική ιατρική μέθοδος, κατά την οποία εξετάζεται η ίριδα του ματιού, με σκοπό τη διερεύνηση γενετικών προδιαθέσεων. Συνδυάζει τις αρχές της επιστήμης και της παραδοσιακής ιατρικής.

Η Ιριδολογία υποστηρίζει ότι κάθε μέρος της ίριδας αντιστοιχεί σε όργανα του ανθρώπινου σώματος και ότι κάθε σημάδι ή χρωματική μεταβολή στην ίριδα, φανερώνει κάποιο είδος γενετικής ευαισθησίας.

Ο ιριδολόγος, εξετάζοντας και αναλύοντας αυτά τα δεδομένα, εξάγει συμπεράσματα για την κατάσταση των ιστών του σώματος αλλά και για την κατάσταση των οργάνων.

Με αυτό τον τρόπο, έχει τη δυνατότητα να προβλέψει αλλά και να εμποδίσει μια ασθένεια, πριν αυτή εκδηλωθεί κλινικά. Ακόμη, μπορεί να παρακολουθήσει την πορεία μιας ασθένειας, την επιδείνωση ή την ίασή της, συμπεραίνοντας έτσι, αν μια θεραπευτική αγωγή είναι κατάλληλη ή όχι.

Η Ιριδολογία δεν είναι παρεμβατική μέθοδος και δεν έχει παρενέργειες ή κινδύνους για τον ασθενή. Είναι απλή και ανώδυνη. Επινοήθηκε από τον Ούγγρο γιατρό Ignatz von Péczely τον 19ο αιώνα, ο οποίος άρχισε να χαρτογραφεί το χάρτη του ματιού, εξετάζοντας τις ίριδες ασθενών, που είχαν παρόμοιες ασθένειες.

Η ιστορία της Ιριδολογίας μας πάει πολύ πίσω στο παρελθόν. Οι Χαλδαίοι ήξεραν για τη σχέση ματιών και σώματος. Στη Μικρά Ασία βρέθηκαν σκίτσα της ίριδας που τη συνέδεαν με τον οργανισμό, ενώ στην Κίνα και Ινδία, πριν 3000 χρόνια, αναγνώριζαν ασθένειες μέσω της εξέτασης του ματιού.

Οι γιατροί, επίσης, στην αρχαία Αίγυπτο, έκαναν διαγνώσεις μέσω της ίριδας. Στις ανασκαφές τάφων στη Γκίζα, βρέθηκε πάπυρος μήκους 50 μέτρων, στην οποία αναλυόταν η διαγνωστική μέθοδος μέσω της παρατήρησης των ματιών.

Οι σύγχρονοι ιριδολόγοι χρησιμοποιούν την ιριδοσκόπηση (φωτογράφιση με ειδική κάμερα) και την ιριδοανάλυση (ανάλυση και επεξεργασία των εικόνων της ίριδας) με υψηλής τεχνολογίας μηχανήματα ώστε, να μπορούν να παρατηρούν ακόμη και τις πιο απειροελάχιστες αλλοιώσεις, βγάζοντας, έτσι, ασφαλή συμπεράσματα.

Η Ιριδολογία μπορεί να εκτιμήσει την κατάσταση της υγείας ενός ανθρώπου στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, να διακρίνει τις τάσεις για ασθένειες που υπάρχουν, να εντοπίσει τις οργανικές αδυναμίες είτε είναι επίκτητες είτε από κληρονομικότητα.
Είναι μια μέθοδος που μπορεί να δοκιμάσουν όλοι, όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν για την οργανική τους κατάσταση ή για τις οργανικές τους αδυναμίες, με σκοπό την πρόληψη ασθενειών και τη διατήρηση της υγείας τους.

Η Ιριδολογία δεν είναι μια θεραπευτική αλλά μια διαγνωστική μέθοδος, πολύτιμη, αφού μπορεί να προλάβει πλήθος ασθενειών, πριν αυτές εκδηλωθούν, δίνοντας έτσι το χρόνο στον ασθενή, να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες.

Σε κάθε ζευγάρι μάτια υπάρχει καταγραμμένη μια ιστορία και αυτό που χρειάζεται είναι να γνωρίζει κανείς τη γλώσσα για να τη διαβάσει. Αυτό ακριβώς είναι που κάνει ο ιριδολόγος.

Αν θέλετε να μάθετε την ιστορία που έχουν να πουν τα δικά σας μάτια, δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε έναν ιριδολόγο, για να σας την αποκαλύψει.

Ενδιαφέροντα σεμινάρια και μαθήματα