Κλινική Ύπνωση: Τι είναι και γιατί αξίζει να τη δοκιμάσετε;

Κλινική ύπνωση: Τι είναι και γιατί αξίζει να τη δοκιμάσετε

Η κλινική ύπνωση είναι μια σύγχρονη μέθοδος ψυχοθεραπείας που έχει σαν στόχο να αποσυνδέσει το συνειδητό από το ασυνείδητο μας.
Δεδομένου ότι ο εγκέφαλός μας δεν μπορεί να διαχωρίσει το πραγματικό από το φανταστικό, όταν το υποσυνείδητο έλθει στην επιφάνεια, τότε, μπορούν να πραγματοποιηθούν αλλαγές.

Όταν το άτομο βρίσκεται σε κατάσταση ύπνωσης, έχει πρόσβαση σε εσωτερικές πηγές γνώσης και δύναμης, τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει για να διορθώσει και να αλλάξει κατά βούληση, κάποιες πτυχές του εαυτού του, που τον ταλαιπωρούν συναισθηματικά και συμπεριφορικά στη ζωή του.

Η ύπνωση ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ύπνος

Η συνειδητότητα του ανθρώπου που βρίσκεται σε κατάσταση ύπνωσης είναι στραμμένη προς τον εσωτερικό του κόσμο, έναν κόσμο που δεν αντιλαμβάνεται καθόλου στην καθημερινότητά του.

Κατά τη διάρκεια της ύπνωσης, ο θεραπευτής, μέσω των λεγόμενων υποβολών, καθοδηγεί τον θεραπευόμενο να βιώσει κάποιες συγκεκριμένες αλλαγές στον τρόπο που σκέφτεται, αισθάνεται ή συμπεριφέρεται και με αυτό τον τρόπο, να βοηθηθεί.
Κατά την ύπνωση, δεν υπάρχει απώλεια συνείδησης. Επίσης, ο θεραπευόμενος εισέρχεται στην ύπνωση μόνο εφόσον ο ίδιος το θελήσει και εξέρχεται από αυτήν όταν ο ίδιος το αποφασίσει.

Η κλινική ύπνωση μπορεί να μας βοηθήσει να διαχειριστούμε καλύτερα το παρόν μας, ανακαλύπτοντας για παράδειγμα, με ποιους τρόπους συντηρούμε κάποια προβλήματά μας, συνειδητά ή ασυνείδητα.

Μπορεί να βοηθήσει στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων μας ώστε να πετύχουμε ένα στόχο ή να κάνουμε μια αλλαγή στη ζωή μας.
Μπορεί να είναι αποτελεσματική για τη διακοπή βλαβερών συνηθειών, όπως διακοπή του καπνίσματος, υπερφαγίας κλπ.
Εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση φόβων, φοβιών, κρίσεων πανικού, άγχους κλπ.

Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του πόνου, από οδοντιάτρους, χειρουργούς, γυναικολόγους στους τοκετούς και από άλλες ιατρικές ειδικότητες για να περιοριστεί ο πόνος και να χρησιμοποιηθεί λιγότερη ή και καθόλου αναισθησία.

Η κλινική ύπνωση είναι μια βαθιά βιωματική εμπειρία που αξίζει να δοκιμάσει κανείς, αφού φροντίσει να βάλει στην άκρη τις όποιες προκαταλήψεις του.

Ενδιαφέροντα σεμινάρια και μαθήματα