Κολύμβηση στα Δημοτικά Σχολεία από τον Σεπτέμβρη

Κολύμβηση στα Δημοτικά Σχολεία από τον Σεπτέμβρη

Η Κολύμβηση εντάσσεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα των Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων από τον Σεπτέμβη!

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε με εγκύκλιο ότι στα υποχρεωτικά μαθήματα του Δημοτικού Σχολείου, θα προστεθεί και το μάθημα της Κολύμβησης. Τα μαθήματα θα απευθύνονται σε όλους τους μαθητές της Γ’ τάξης- σε ειδικές περιπτώσεις και της Δ’ τάξης- αρκεί το σχολείο να μην απέχει περισσότερο από 25 χιλιόμετρα από τις εγκαταστάσεις κολυμβητηρίου.

Στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής των προαναφερθέντων τάξεων, θα προστίθεται και ένα δίωρο μάθημα κολύμβησης. Υπολογίζεται αριθμός των μαθημάτων να είναι 10 με 12 εντός της σχολικής χρονιάς.

Η σχετική εγκύκλιος θα αποσταλεί με την έναρξη της σχολικής χρονιάς σε όλα τα Δημοτικά της χώρας. Θα συνοδεύεται από τους κανονισμούς λειτουργίας και υγιεινής των κολυμβητηρίων. Τους κανονισμούς αυτούς θα πρέπει να τηρούν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Σε κάθε μάθημα θα παίρνει μέρος ένα τμήμα της σχολικής μονάδας που θα συνοδεύεται από τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής του τμήματος. Για την υλοποίηση του μαθήματος, θα ορίζονται 3 υπεύθυνοι, μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή αδιόριστοι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα στην κολύμβηση. Κάθε ομάδα 10 παιδιών θα έχει και έναν υπεύθυνο εκπαιδευτή.

Ο συνοδός εκπαιδευτικός του σχολείου, θα παρίσταται και θα επιβλέπει τα μαθήματα κολύμβησης. Μαζί με τους διδάσκοντες καθηγητές θα εποπτεύουν και θα φροντίζουν τους μαθητές στα αποδυτήρια των κολυμβητηρίων πριν και μετά το μάθημα.

Πρόκειται για μια ενθαρρυντική κίνηση που ελπίζουμε να επεκταθεί και στις υπόλοιπες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.

Ενδιαφέροντα σεμινάρια και μαθήματα