Ο κομήτης του Χάλλεϋ και η σχέση του με τις Μυκήνες

Ο κομήτης του Χάλλεϋ και η σχέση του με τις Μυκήνες

Μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή ανακοίνωση έκανε από το βήμα της Ακαδημίας Αθηνών, σήμερα, ο ακαδημαϊκός Α. Γαλανόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε «ύποπτο» για την παρακμή των Μυκηνών τον κομήτη του Χάλλεϋ.

Τη σχετική θεωρία του ο ομιλητής στήριξε στο γεγονός ότι ο κομήτης προκαλεί φυσικά φαινόμενα και επηρεάζει τη ζωή του ανθρώπου.

Στα χρόνια της μυκηναϊκής ακμής, οπότε και εμφανίστηκε ο κομήτης (το 1198 π.Χ. κατά τον Ι. Ξανθάκη και όχι το 1200), προκλήθηκε μεγάλος σεισμός στην Πελοπόννησο και έκρηξη του Βεζούβιου, από τον οποίο και ξεχύθηκαν μεγάλες ποσότητες λάβας.

Οι Μυκηναίοι, μην μπορώντας να ερμηνεύσουν τα τέτοια φαινόμενα άρχισαν να χάνουν την πίστη κα την συνοχή τους, να δέχονται ξένες επιρροές, να αποδεκατίζονται από αρρώστιες και να παρακμάζουν.

Με τις άνω θέσεις διαφώνησε ο ακαδημαϊκός Ι. Ξανθάκης, ο οποίος, χωρίς να τις απορρίπτει, αμφισβήτησε την ύπαρξη ισχυρών αποδεικτικών στοιχείων.

Ο Πέτρος Χάρης αναφέρθηκε στην εμφάνιση του κομήτη κατά το 1910 και μίλησε για την επίδραση που είχε το σχετικό φαινόμενο στην ελληνική λογοτεχνία.

(Δημοσίευση εφημερίδας – Ιούνιος 1987)

Ενδιαφέροντα σεμινάρια και μαθήματα