Λίγα λόγια για τη σωματο-ψυχοπαιδαγωγική

marouga

Από την Ευαγγελία Μαρούγκα, Σωματο-ψυχοπαιδαγωγό (University of Fernando Pessoa)

«Εκπαιδεύομαι να βιώνω το σώμα μου, να συνειδητοποιώ τα αποτελέσματα, να αντιλαμβάνομαι τις αλλαγές, να παρακολουθώ και να βιώνω την εξισορρόπηση, την εξέλιξη, την αλλαγή του εαυτού. »

Είναι μία επιστήμη που συνδυάζει τα δεδομένα της ψυχολογίας και της φυσιολογίας,  με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση του σωματικού πόνου, της ψυχικής οδύνης και της διαταραχής της συμπεριφοράς. Η μέθοδος της σωματο-ψυχοπαιδαγωγικής βασίζεται στην εσωτερική κίνηση, μία ήπια και αργή κίνηση, η οποία ρέει σε όλους τους ιστούς και τα όργανα του σώματος. Υφίσταται σε όλες τις δραστηριότητές μας και είναι αόρατη απ ́έξω. Είναι βραδύτερη από την κίνηση των οστεοπαθητικών.

Το άγγιγμα της σωματο-ψυχοπαιδαγωγικής απευθύνεται στη συνολικότητα του ατόμου και δεν μοιάζει με κανένα άλλο (π.χ. ιατρικής, συναισθηματικής ή άλλης φύσης). Είναι αναλγητικό και αμβλύνει τις ψυχικές εντάσεις. Είναι μη-παρεμβατικό. Συνοδεύει και εκπαιδεύει το άτομο ώστε να αντιλαμβάνεται τα αποτελέσματα της εσωτερικής κίνησης στο σώμα του.

Τα εργαλεία της μεθόδου είναι η δια χειρός αγωγή, η αισθητήρια κίνηση, η αισθητήρια ενδοσκόπηση, η δια λόγου συνοδεία και το ημερολόγιο.

Πως ωφελείται το άτομο. 

Μέσω του βιώματος το άτομο εκπαιδεύεται να φροντίζει τη σχέση του με τον εαυτό του. Γίνεται πλήρως ενεργό στη διαδικασία αλλαγής του. Συνειδητοποιεί πως αυτή η αλλαγή επηρεάζει τη σχέση του με την σωματική ή ψυχική οδύνη. Σταδιακά (από την ξαπλωμένη στάση, στην καθιστή και μετά στην όρθια) το άτομο οδηγείται στην αυτονομία, αξιοποιώντας τα εργαλεία που μαθαίνει και τις νέες δεξιότητες που έχει αναπτύξει. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση τόσο των σωματικών όσο και των ψυχικών πόνων οδηγώντας ταυτόχρονα το άτομο σε μια άλλη αντίληψη του εαυτού και του τρόπου ύπαρξής του. Οδηγείται επίσης σε μια αρμονική συνύπαρξη με τους άλλο.

Σε ποιες περιπτώσεις θα καταφύγουμε στη Σωματο-ψυχοπαιδαγωγική;

Ένας Σωματο-ψυχοπαιδαγωγός μπορεί να εκπληρώσει δύο καθήκοντα, ανάλογα μετο τι θα του ζητήσετε: πρώτον, να σας βοηθήσει να σε μια δύσκολη περίοδο, σε κάποιες κρίσιμες καταστάσεις της ζωής σας· δεύτερον, να σας συνοδεύσει στη διαδικασία μεταμόρφωσης της σχέσης σας με τον κόσμο, με τους άλλους και με τον εαυτό σας.

Σ’ αυτή την περίπτωση, δεν χρειάζεται να περιμένετε να υποφέρετε ή να νιώσετε αδιαθεσία για να συμβουλευτείτε ένα Σωματο-ψυχοπαιδαγωγό. Και μόνο η αναζήτηση κάποιου υπαρξιακού νοήματος αρκεί για να κάνετε αυτό το βήμα. Η Σωματο-ψυχοπαιδαγωγική θα σας προσφέρει μια αποτελεσματική όσο και πρωτότυπη μέθοδο, κυρίως επειδή θέτει στο επίκεντρο και στη βάση της αναζήτησης νοήματος τη σχέση με το σώμα μας.

Αναφέρω παρακάτω κάποιες δύσκολες καταστάσεις για τις οποίες μπορείτε να απευθυνθείτε σ’ ένα Σωματο-ψυχοπαιδαγωγό. Βεβαίως, η λίστα που ακολουθεί δεν περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις. Οι καταστάσεις αυτές αφορούν διαφορετικές ηλικίες, ποικίλες προσωπικές συνθήκες, έτσι μπορούν να καλύψουν πολλές πιθανές εκδοχές.

  • • Από τις μικρές εντάσεις στην ασθένεια που υποβόσκει
  • • Το στρες, η υπερκόπωση
  • • Οι μεγάλες ανατροπές της ζωής
  • • Η συνάντηση με την ασθένεια
  • • Οι δύσκολες καταστάσεις της παιδικής ηλικίας
  • • Διαταραχές που σχετίζονται με τη γήρανση
  • • Αναπτύσσεται το αίσθημα «παρουσίας»
  • • κάποιες εξειδικευμένες εφαρμογές,( οι οποίες μπορούν να ανταποκριθούν σε ειδικές απαιτήσεις: συνοδεία εγκυμοσύνης και τοκετού, βοήθεια στην καλλιτεχνική δημιουργία (θέατρο, χορός, γλυπτική, συγγραφή, κλπ.), η αντιμετώπιση διαγνωσμένων ψυχοπαθολογιών ή συνοδεία για το τέλος της ζωής είναι μερικές από τις περιπτώσεις αυτές.

Σε ποιούς απευθύνεται η ΣΨΠ- Σωματο-Ψυχοπαιδαγωγική

Στους επαγγελματίες της υγείας και της θεραπευτικής συνοδείας, παιδαγωγούς, ψυχοθεραπευτές, ψυχολόγους, εκπαιδευτές που έχουν σχέση με το σώμα και την κίνηση, χορευτές, ηθοποιούς, μουσικούς, δασκάλους και φοιτητές άλλων προσεγγίσεων και ειδικοτήτων.

Σε αυτούς πού θέλουν να έχουν μία καινούργια εμπειρία μέσω του Σώματος, μία βαθύτερη αναζήτηση συνειδητότητας για την εξέλιξη της ύπαρξής τους.

Σε αυτούς που θέλουν να βιώσουν τα θεραπευτικά και εκπαιδευτικά αποτελέσματα της Σωματο-ψυχοπαιδαγωγικής.

Για να ανακαλύψουν τις βασικές έννοιες και τα εργαλεία της ΣΨΠ (SPP)

Για να μάθουν τρόπους αυτοδιαχείρισης της υγείας και της φροντίδας του εαυτού μέσα από μία εξελικτική διαδικασία αλλαγής.

H Ευαγγελία Μαρούγκα, Σωματο-ψυχοπαιδαγωγός, θα συντονίσει βιωματικό εργαστήριο στο Φεστιβάλ Ενάλλαξη

 

Ενδιαφέροντα σεμινάρια και μαθήματα