Η μετάφραση της Βίβλου που προκάλεσε αντιδράσεις

Η μετάφραση της Βίβλου που προκάλεσε αντιδράσεις

«Το Εθνικό Εκκλησιαστικό Συμβούλιο των ΗΠΑ εξέδωσε σήμερα μια νέα μετάφραση μερικών αποσπασμάτων της Βίβλου, από τα οποία έχουν απαληφθεί όλες οι αναφορές στο γένος του Θεού.
Ο Θεός αποκαλείται είτε Πατέρας είτε Μητέρα είτα ο Ένας, ενώ το ουσιαστικό «άνδρας» αντικαθίσταται με εκείνο της «ανθρωπότητας» ή του «ανθρώπινου γένους».

Οι συγγραφείς αυτής της μετάφρασης ελπίζουν με τον τρόπο αυτό να ευχαριστήσουν τις γυναίκες που θεωρούν τον εαυτό τους αποκλεισμένο από την πατριαρχική γλώσσα που χρησιμοποιεί η Βίβλος.

Για παράδειγμα, στο απόσπασμα της επιστολής προς τους Γαλάτες όπου αναφέρεται ότι «ο Θεός έστελε το Πνεύμα του Υιού Του στις καρδιές μας, φωνάζοντας Πατέρα!».

Τώρα διαβάζουμε ότι «ο Θεός έστειλε το Πνεύμα του Παιδιού Του στις καρδιές μας φωνάζοντας Θεέ, Μητέρα και Πατέρα μου».

Η Λουθηρανική και Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία δήλωσαν ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουν τη μετάφραση αυτή, καταδικάζοντάς την ως ανακριβή και ασεβή συνάμα.»

(Δημοσίευση εφημερίδας – Νοέμβριος 1983)

Ενδιαφέροντα σεμινάρια και μαθήματα