Τι είναι ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός NLP;

Τι είναι ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός NLP;

Τι είναι ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP);

Πολλές φορές αναρωτιόμαστε τι είναι αυτό που κάνουν ορισμένοι άνθρωποι και επιτυγχάνουν τα αποτελέσματα που θέλουν; Ποιο είναι το μυστικό τους; Γιατί κάποιοι άλλοι, που κάνουν τα ίδια πράγματα, δεν τα καταφέρνουν ή δεν είναι εξίσου αποτελεσματικοί;» Ακόμη, απορούμε, πώς κάνει κάποιος ό,τι κάνει; πώς σκέφτεται και επεξεργάζεται τις εμπειρίες του, πώς επικοινωνεί και αποφασίζει φέρνοντας τα αποτελέσματα που θέλει;

Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP), είναι ένα σύνολο τεχνικών και μια μεθοδολογία που μας βοηθάει, αφενός μεν να αποκτήσουμε πληρέστερη πρόσβαση στο μυαλό μας, να δούμε πώς ακριβώς σκεφτόμαστε, να συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς γίνεται μέσα μας και αφετέρου να εντοπίσουμε πώς σκέφτονται και λειτουργούν οι άλλοι.

Λειτουργεί όπως ο υπολογιστής. Πληκτρολογούμε κάποιες εντολές, ακολουθούμε κάποια βήματα και έχουμε πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε αρχεία, σε προγράμματα και εφαρμογές.

Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP), αξιοποιεί και συνδυάζει βασικές θεωρίες και τεχνικές από επιστήμες όπως, την ψυχοκυβερνητική, την ψυχολογία, τη φιλοσοφία και τη βιολογία, αλλά και την επικοινωνία, τα μαθηματικά και την επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Συνοψίζοντας, ο  Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP), έφερε την ικανότητα της ανάλυσης και μεταφοράς της ανθρώπινης τελειότητας, με αποτέλεσμα την γνωστή πλέον αποτελεσματική και πρακτική ψυχολογία, αφού είναι μια πρακτική εφαρμογή του «πώς οι άνθρωποι σκέφτονται».

Τί σημαίνει ο όρος Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP)

Ο όρος Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP), προήλθε από τα τρία πλέον σημαντικά στοιχεία που καθορίζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά:

  • Neuro (Νεύρο)  – αναφέρεται, γενικά, στο νευρικό, ως σύστημα που λαμβάνει, μεταφέρει και επεξεργάζεται μηνύματα και εμπειρίες από το εξωτερικό περιβάλλον δια των αισθήσεών μας.
  • Linguistic (Γλωσσικός) – αναφέρεται στη μεγάλη σημασία και τη χρησιμότητα της γλώσσας, με την ευρεία έννοιά της, ως εργαλείο έκφρασης των εμπειριών, δηλαδή πώς δίνουμε νόημα  στις εμπειρίες μας. Ως γλώσσα εννοούμε τόσο την προφορική (λέξεις), όσο και τη γλώσσα των κινήσεων και εκφράσεων, αυτό που ονομάζουμε «φυσιολογία».
  • Programming (Προγραμματισμός) – αναφέρεται στα προγράμματα του νου, με τον τρόπο που αυτά δημιουργούνται και προκύπτουν από την αλληλεπίδραση των δύο προηγουμένων στοιχείων, καθώς επίσης και στην αξιοποίηση των λειτουργικών αυτών προγραμμάτων που – κυρίως ασυνείδητα – επηρεάζουν και διαμορφώνουν τη συμπεριφορά μας, για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου σκοπού.

Πώς λειτουργεί  ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP);

Κάθε άνθρωπος βιώνει, αντιλαμβάνεται και δίνει νόημα στις εμπειρίες του με μοναδικό τρόπο.

Τα εξωτερικά ερεθίσματα που συλλαμβάνονται μέσω των αισθήσεων, φιλτράρονται προσθέτοντας, αφαιρώντας και αλλοιώνοντας στοιχεία με βάση τις αξίες, τα πιστεύω, τις μνήμες, τις προηγούμενες αποφάσεις και τα μετά – προγράμματα μας.

Έτσι, διαμορφώνουμε το δικό μας μοντέλο του κόσμου, το οποίο και εκφράζουμε επικοινωνώντας και ενεργώντας στο περιβάλλον μας.

Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP), μας βοηθάει να αναγνωρίσουμε τον τρόπο σκέψης και λειτουργίας κάποιου, έτσι ώστε στη συνέχεια να μπορούμε να συντονιστούμε μαζί του και να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας μας.

Επίσης, μας βοηθάει να αναγνωρίσουμε το δικό μας τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς, για να μπορούμε να επέμβουμε αν χρειάζεται, για να βελτιωθούμε, αξιοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες δυνάμεις μας.

Πώς μπορεί να μας βοηθήσει επαγγελματικά ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP);

Σε επαγγελματικό επίπεδο, κατ’ αρχάς μέσω του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP) μπορούμε να δημιουργούμε άμεσα και γρήγορα θετικό κλίμα αποδοχής με τους ανθρώπους που ερχόμαστε σε επαφή.

Επίσης, θα αποκτήσουμε μεγαλύτερη ευελιξία στο χειρισμό θεμάτων, διευρύνοντας το πλαίσιο των επιλογών μας ενώ παράλληλα θα μπορούμε να θέτουμε και να προγραμματίζουμε τους στόχους μας, εξασφαλίζοντας την επίτευξή τους.

Μπορούμε να αυξάνουμε την αυτοπεποίθηση μας αλλά και να ξεπερνούμε καταστάσεις που μας δημιουργούν αμηχανία.

Επίσης, μέσω της κατανόησης που σκέφτονται οι συνάδελφοι, συνεργάτες, ή πελάτες μας, μπορούμε να εντοπίσουμε τον τρόπο σκέψης τους, τις αξίες, τους περιορισμούς, τα κριτήριά επιλογών και αποφάσεών τους. Αφού κατανοήσουμε πως ενεργούν, θα μπορέσουμε να προβλέπουμε τη συμπεριφορά τους, να τους παρακινούμε και να τους υποκινούμε, ενισχύοντας την επιρροή μας.

Τέλος, μέσω του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού θα μπορούμε να αναπτύσσουμε μεθόδους για τον αποτελεσματικό χειρισμό δύσκολων καταστάσεων, να διευθετούμε διαστάσεις απόψεων, αλλά και να επιτυγχάνουμε συμφωνίες.

 

Πώς μπορεί να μας βοηθήσει ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP) σε προσωπικό επίπεδο;

Εξίσου ουσιαστικά αποτελέσματα με τον επαγγελματικό τομέα, μπορούμε να έχουμε και στο επίπεδο της προσωπικής ανάπτυξης, αφού μέσω του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP), μπορούμε να ξεκαθαρίζουμε τι ακριβώς είναι αυτό που θέλουμε, να διατυπώνουμε τους στόχους μας, εξασφαλίζοντας και την επίτευξή τους.

Μπορούμε, επίσης, να εντοπίζουμε τα σημεία που διαμορφώνουν τη δική μας συμπεριφορά, τα σημεία που μας υποκινούν και μας δραστηριοποιούν. Έτσι διαμορφώνοντας τις αξίες και τα «πιστεύω» μας, όχι μόνο θα υποστηρίξουμε αλλά και θα δώσουμε ώθηση στις επιδιώξεις και τις προσδοκίες μας. Αντίστοιχα, θα εντοπίζουμε και θα περιορίζουμε συνήθειες που δημιουργούν εσωτερικές συγκρούσεις και μας περιορίζουν στη λήψη των σωστών αποφάσεων και την επίτευξη των στόχων μας.

Ακόμη, μπορούμε να αυξήσουμε την αυτοπεποίθησή μας, να αναπτύξουμε και να αξιοποιήσουμε το δυναμικό μας, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την ενεργητικότητά μας καθώς και να αναπτύσσουμε δεξιότητες για την ενδυνάμωση των διαπροσωπικών σχέσεων.

Τέλος, ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP), μας βοηθάει,  να εξαλείψουμε αρνητικά συναισθήματα, να δημιουργήσουμε και να καλλιεργούμε καταστάσεις ψυχικής ανάτασης και υποκίνησης του ενθουσιασμού, υποστηρίζοντας παράλληλα, τη σωματική υγεία μας.

Πού είναι χρήσιμος ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP) και τι είδους αποτελέσματα μπορούμε να έχουμε;

Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP) είναι πολύτιμος οπουδήποτε  οι ανθρώπινες δεξιότητες επικοινωνίας μπορούν να ενισχύσουν τα αποτελέσματα.

Σε διαβούλευση επιχειρήσεων, τη διαχείριση, τη διαπραγμάτευση, την εκπαίδευση, την συμβουλευτική, την θεραπεία, στις σχέσεις, στους γονείς, στην νοσηλευτική, στην δημόσια ομιλία, στην αθλητική απόδοση και πολλούς άλλους τομείς.

Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP) μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μια μέθοδος θεραπείας, αν και οι εφαρμογές του είναι πολύ ευρύτερες. Ένας θεραπευτής NLP μπορεί να αλλάξει το αντίκτυπο του παρελθόντος για έναν πελάτη, να μετατρέψει έναν ανορθόγραφο σε ορθογράφο, να βοηθήσει ένα άτομο στις επιχειρήσεις να πραγματοποιεί αποτελεσματικές επαγγελματικές συναντήσεις, έναν αθλητή  να βελτιώσει τη συγκέντρωση του και πολλά περισσότερα.

Όταν αξιοποιείται ως θεραπεία, διδάσκει στους ανθρώπους πώς να χρησιμοποιούν το μυαλό τους.

Η Better World ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος εκπαίδευσης NLP practitioner με αναγνωρισμένη πιστοποίηση, στις 22 Μαΐου. Διεκδικήστε την έκπτωση έγκαιρης εγγραφής μέχρι τις 10 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα εδώ

Ενδιαφέροντα σεμινάρια και μαθήματα