Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην κορυφή της λίστας των Πανεπιστημίων της χώρας

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην κορυφή της λίστας των Πανεπιστημίων της χώρας

Η Αρχή της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) έδωσε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των Πανεπιστημίων της χώρας.

H Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) άρχισε να λειτουργεί το 2006 ως θεματοφύλακας για θέματα ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, διοικούμενη από τον Πρόεδρο αυτής και το Συμβούλιο, που αποτελείται από 10 Καθηγητές ΑΕΙ (6 Παν/μίων και 4 ΤΕΙ), εκπρόσωπο των ερευνητικών κέντρων της χώρας και κοινό εκπρόσωπο του Τεχνικού, του Γεωτεχνικού και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η ΑΔΙΠ είναι διοικητικά αυτόνομη, εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και είναι υπεύθυνη σε κεντρικό επίπεδο για τη διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σκοπός της ΑΔΙΠ είναι να προωθήσει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας τις κατευθυντήριες οδηγίες για την διαδικασία της αξιολόγησης, καθώς επίσης να εποπτεύει, να συντονίζει και να υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ).

Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έλαβε ως συνολική ιδρυματική αξιολογική επίδοση την υψηλότερη προβλεπόμενη, «Worthy of Merit (Άξια Θετικής Μνείας)», ένα από επτά συνολικά Πανεπιστήμια με την υψηλότερη αυτή επίδοση.

Τα πανεπιστήμια που απέσπασαν το τίτλο «Άξια Θετικής Μνείας»:

  • Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • Πανεπιστήμιο Κρήτης
  • Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
  • Διεθνές Πανεπιστήμιο
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Πολυτεχνείο Κρήτης
  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έλαβε τις συνολικά υψηλότερες βαθμολογίες στις 26 επιμέρους ενότητες, μεταξύ όλων των Πανεπιστημίων της χώρας: 18 Worthy of Merit (Άξια Θετικής Μνείας), 7 Positive (Θετική), 1 Partially Positive (Εν Μέρει Θετική).

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί συνέχεια του οράματος του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή. Επανιδρύθηκε το 1984 και είναι ένα από τα νεότερα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα.  Σήμερα, τριάντα χρόνια μετά,  με 17 Τμήματα, 38 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Θερινά Σχολεία και Μαθήματα Δια-βίου Μάθησης,  το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατατάσσεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της χώρας. Διοικητική έδρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η Μυτιλήνη, ενώ Σχολές και Τμήματά του λειτουργούν σήμερα στις νησιωτικές πόλεις της Μυτιλήνης, της Χίου, του Καρλοβάσου, της Ρόδου, της Ερμούπολης και της Μύρινας, συγκροτώντας ένα Πανεπιστήμιο – Δίκτυο που καλύπτει όλους τους Νομούς του Αιγαίου.

Ανάπτυξη νέων γνωστικών αντικειμένων

Κύριο χαρακτηριστικό των τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η ανάπτυξη νέων γνωστικών αντικειμένων, συνήθως διεπιστημονικών, τα οποία ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής και παγκόσμιας κοινωνίας, όσο και στις απαιτήσεις και προσδοκίες των φοιτητών του για σπουδές υψηλής επιστημονικής αξίας, σε συνδυασμό με άριστες προοπτικές επαγγελματικής ανάδειξης.

To Πανεπιστήμιο Αιγαίου αναπτύσσεται με μεθοδικότητα, επιμονή και υπομονή, σύμφωνα με τα Στρατηγικά Σχέδια και τα Πενταετή Προγράμματα Ανάπτυξής του. Στα προγράμματα αυτά αποτυπώνονται οι αποκτημένες εμπειρίες τόσο για τις δυσκολίες λειτουργίας Πανεπιστημιακών Τμημάτων σε ακριτικά νησιά, όσο και για την επικοινωνία μέσα σε ένα Πανεπιστήμιο-Δίκτυο που λειτουργεί κάτω από τις ιδιαίτερες συνθήκες του Ελληνικού Αρχιπελάγους.

Οι εμπειρίες αυτές είναι που οδήγησαν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου να είναι το πρώτο Ελληνικό Πανεπιστήμιο που έχει πλήρως εντάξει τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην καθημερινή του πρακτική, υλοποιώντας έτσι, στο βαθμό που του αναλογεί, την Κοινωνία της Πληροφορίας.

 

 

Ενδιαφέροντα σεμινάρια και μαθήματα