Προγράμματα υποτροφιών της Ιαπωνική Κυβέρνησης (ΜΕΧΤ) για το 2019

Προγράμματα υποτροφιών της Ιαπωνική Κυβέρνησης (ΜΕΧΤ) για το 2019

Δελτίο Τύπου

Προγράμματα υποτροφιών της Ιαπωνική Κυβέρνησης (ΜΕΧΤ) για το 2019

Αθήνα, 26 Απριλίου 2018

Η Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα ανακοινώνει ότι η Ιαπωνική Κυβέρνηση (ΜΕΧΤ) για το 2019 πρόκειται να χορηγήσει υποτροφίες σε Έλληνες υπήκοους που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ιαπωνικά πανεπιστήμια ως προπτυχιακοί φοιτητές (undergraduate students), ηλικίας 17-25 ετών, ή ως ερευνητές (research students) για μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, ηλικίας έως 35 ετών.

Χρόνος διάρκειας υποτροφιών και κάλυψη:
Η περίοδος φοίτησης για τους προπτυχιακούς σπουδαστές είναι πέντε χρόνια (περιλαμβάνει και ένα χρόνο προετοιμασίας), ενώ για τους ερευνητές είναι δύο χρόνια ή ενάμιση χρόνος (περιλαμβάνει και έξι μήνες εκμάθησης της ιαπωνικής γλώσσας).

Η υποτροφία περιλαμβάνει τη μεταφορά προς/από την Ιαπωνία, τα δίδακτρα, τη βίζα σπουδών και ένα μηνιαίο ποσό από το οποίο καλύπτεται και η διαμονή. Το ποσό αυτό προσδιορίζεται στα 117.000 ΓΕΝ (880 ΕΥΡΩ) για τους προπτυχιακούς φοιτητές και στα 143.000 ΓΕΝ (1.080 ΕΥΡΩ) για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Κριτήρια επιλογής:
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει τον Ιούνιο με βάση, αρχικά, την αξιολόγηση των δικαιολογητικών που θα κατατεθούν και στη συνέχεια, την επίδοσή τους στη γραπτή εξέταση της Αγγλικής και Ιαπωνικής γλώσσας, καθώς και την προσωπική συνέντευξη.
Οι υποψήφιοι προπτυχιακοί φοιτητές εκτός από τα προαναφερόμενα μαθήματα, θα πρέπει να εξεταστούν σε Μαθηματικά – Φυσική – Χημεία ή Μαθηματικά – Χημεία – Βιολογία, ανάλογα με την κατεύθυνση σπουδών τους.

*Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης η Πρεσβεία της Ιαπωνίας δεν είναι υποχρεωμένη να αιτιολογήσει την απόφασή της. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης αιτήσεων και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31 Μαΐου 2018

*Καμιά αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά την καταληκτική ημερομηνία.

Πληροφορίες-Aιτήσεις: Πολιτιστικό Τμήμα – Πρεσβεία της Ιαπωνίας
Εθνικής Αντιστάσεως 46, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ: 210-670 9902 Ε-mail: cultural@at.mofa.go.jp
//www.gr.emb-japan.go.jp/itpr_el/mext_scholarship.html

Ενδιαφέροντα σεμινάρια και μαθήματα