Προληπτικός έλεγχος και ενηµέρωση για την Οστεοπόρωση στον ∆. Αµαρουσίου

Προληπτικός έλεγχος και ενηµέρωση για την Οστεοπόρωση στον ∆. Αµαρουσίου

Ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, «Πεταλούδα» σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Αµαρουσίου διοργανώνουν εκδήλωση προληπτικού ελέγχου και ενηµέρωσης για το ζήτημα της οστεοπόρωσης µε γενικό θέµα: “Σύγχρονες αντιλήψεις για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της Οστεοπόρωσης”.

Κύριος στόχος της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση του κοινού από εξειδικευµένους επιστήµονες σχετικά µε την οστεοπόρωση, την πρόληψη και την αντιµετώπισή της. Η εκδήλωση απευθύνεται σε άτοµα κάθε ηλικίας που ενδιαφέρονται να ενηµερωθούν για ένα σοβαρό θέµα υγείας όπως η οστεοπόρωση και περιλαµβάνει το παρακάτω επιµέρους πρόγραµµα:

∆ωρεάν µέτρηση προληπτικού ελέγχου οστικής πυκνότητας σε άντρες και γυναίκες.
Οι µετρήσεις θα γίνουν στο ∆ηµαρχείο Αµαρουσίου (Βασ. Σοφίας 9 & ∆ηµ. Μόσχα) την Τετάρτη 31/10/2018, ώρες 09:00 έως 12:00.

Η εκδήλωση θα έχει την εξής δοµή:
– “Τα νεότερα δεδοµένα γύρω από την οστεοπόρωση”, Ιωάννης Χιώτης, Ορθοπαιδικός
– “Το κοινωνικό πρόσωπο της οστεοπόρωσης στην Ελλάδα”, Μέµη Τσεκούρα, Πρόεδρος Συλλόγου Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα
– Χαιρετισµός ∆ηµάρχου Αµαρουσίου, Πατούλης Γεώργιος

Ενδιαφέροντα σεμινάρια και μαθήματα