Στην Ηρεμία και στην Κίνηση, η δυαδικότητα απουσιάζει Εμαχό!

Στην Ηρεμία και την Κίνηση, η δυαδικότητα απουσιάζει Εμαχό!

Στην Ηρεμία και την Κίνηση, η δυαδικότητα απουσιάζει Εμαχό!

Και πάλι ακούστε με προσεκτικά ευγενείς γιοι και κόρες μου! Χαλαρώστε και αφήστε τον εαυτό σας να παραμένει σε ηρεμία στον ελεύθερο χώρο της πραγματικής φύσης του πνεύματος και παρακολουθείστε την ήρεμη κατάστασή του.

Παρατηρώντας το πνεύμα σε ηρεμία, παραμένετε στον απέραντο χώρο της ολοκληρωτικής παρουσίας.

Μάθετε, επομένως, αγαπημένα τέκνα της καρδιάς μου, ότι ένα ήρεμο πνεύμα είναι ένα πνεύμα κενό σε μια κατάσταση ολικής παρουσίας. Αυτή είναι η εισαγωγή μου που μυεί στην αναγνώριση της ηρεμίας σαν το στολίδι το πνεύματος.

Τότε, καθώς η σκέψη ταξιδεύει μέσα στο πνεύμα, παρακολουθήστε πώς εκδηλώνεται: δεν μετακινείται ούτε κατά ένα βαθμό έξω από την πορεία του στο χώρο της κενής και ακτινοβόλου ολικής παρουσίας.

Γι΄αυτό, λοιπόν, μάθετε ότι ένα δραστήριο πνεύμα σε κίνηση εξακολουθεί να παραμένει ένα πνεύμα Κενότητας σε μια κατάσταση, και αυτό, ολοκληρωμένης παρουσίας, αγαπητοί γιοι και κόρες μου. Αυτή είναι η εισαγωγή μου που μυεί στην αναγνώριση της κίνησης του πνεύματος σαν το παιχνίδι του.

Όσο μεγάλο ή βίαιο και αν είναι ένα επερχόμενο κύμα, δεν μπορεί να ξεφύγει από τον ωκεανό ούτε για μια στιγμή.

Κατά τον ίδιο τρόπο, το πνεύμα είτε βρίσκεται σε ηρεμία είτε σε κίνηση, δεν μπορεί να ξεφύγει από την συνολική παρουσία και την Κενότητα ούτε κατά το ελάχιστο. Εάν είναι σε ηρεμία, βρίσκεται σε μια κατάσταση πλήρους παρουσίας και έτσι μπορείτε κι εσείς να ηρεμήσετε.

Εάν βρίσκεται σε κίνηση, ό,τι κι αν εμφανίζεται πάνω του είναι η ίδια η ακτινοβόλος δράση της ολικής παρουσίας και γι΄αυτό, λοιπόν, ηρεμήστε και πάλι.

Ο ισχυρισμός ότι ο νους είναι σε απραξία κατά τη διάρκεια του διαλογισμού και ότι ένας δραστήριος νους βρίσκεται έξω από το διαλογισμό, εκφράζει την αποτυχία να κατανοήσετε την έμφυτη Κενότητα της πράξης και της απραξίας.

Υποδηλώνει ότι η ηρεμία, η κίνηση και η ολική παρουσία, αυτά τα τρία, δεν κατόρθωσαν ακόμη να ενωθούν σε ένα, όπως είναι η φύση τους.

Γι΄αυτό, λοιπόν, πολυαγαπημένοι γιοι και κόρες της καρδιάς μου, επειδή η ηρεμία και η κίνηση είναι δύο καταστάσεις της ολικής παρουσίας, και επειδή στο παρελθόν έχετε κατανοήσει αυτές τις καταστάσεις ξεχωριστά, τώρα στην υπαρξιακή σας δράση θα πρέπει να προετοιμάσετε τον εαυτό σας ώστε να δεχτεί την εμπειρία της απραξίας, της κίνησης και της ολικής παρουσίας ωσάν ένα και το αυτό.

Αυτή είναι η εισαγωγή μου που μυεί στην αναγνώριση της απουσίας δυϊσμού στην ηρεμία και την κίνηση.

Τα τραγούδια της Φώτισης

Εκδόσεις: Η Ψυχή του Κόσμου

Ενδιαφέροντα σεμινάρια και μαθήματα