Τι είναι οι σκεπτομορφές, πως μας επηρεάζουν και πως τις επηρεάζουμε;

Τι είναι οι σκεπτομορφές, πως μας επηρεάζουν και πως τις επηρεάζουμε;

Τι είναι οι σκεπτομορφές;

Από τη στιγμή που ο πλανήτης μας αποφάσισε να φιλοξενήσει το συγκεκριμένο κύμα ζωής που εξελίσσεται στο ηλιακό μας σύστημα, άρχισαν να κατοικούν στα σώματά του, στο ορατό και στα αόρατα, δηλαδή στην ορατή σφαίρα, στον Αιθερικό κόσμο, στον Αστρικό κόσμο, στον Νοητικό και στους ανώτερους κόσμους, πάρα πολλά όντα τα σώματα των οποίων δημιουργήθηκαν από την ύλη των συγκεκριμένων κόσμων.

Θα ασχοληθούμε κυρίως με ένα συγκεκριμένο είδος:

Πρόκειται για τις οντότητες εκείνες που δημιουργεί ο ίδιος ο άνθρωπος με τη σκέψη και τα αισθήματά του.
Για να αντιληφθούμε αυτού του είδους τη διεργασία, θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε για λίγο τη φαντασία μας.
Ας φανταστούμε, λοιπόν, ότι υπάρχει ένας απέραντος κόσμος – χωρίς καμία απολύτως μορφή – ο οποίος, όμως, είναι εμποτισμένος από την ύλη του Αιθερικού, με την ύλη του Αστρικού αλλά και, εν μέρει, με την ύλη του Νοητικού κόσμου.

Στη συνέχεια, ας φανταστούμε – επίσης – πως σε αυτό τον κόσμο εισέρχεται ένας άνθρωπος. Θα υπάρχει, λοιπόν, μόνο ένας άνθρωπος που θα είναι περιτριγυρισμένος από την ύλη του Αιθερικού, του Αστρικού και του Νοητικού κόσμου.

Εάν ο άνθρωπος του παραδείγματός μας πραγματοποιήσει την παραμικρή σκέψη, αυτόματα στα δύο αραιότερα επίπεδα του Αιθερικού κόσμου θα δημιουργηθεί μία μορφή.

Όσο περισσότερο συγκεκριμένη και τέλεια διατυπωμένη είναι η σκέψη του ανθρώπου, τόσο πιο τέλεια και καθαρή θα είναι η μορφή που θα παραχθεί.

Ακολούθως, ας υποθέσουμε – εντελώς αυθαίρετα – πως η σκέψη του ανθρώπου δημιούργησε ένα τρίγωνο. Το τρίγωνο αυτό θα διατηρηθεί για λίγο στον Αιθερικό κόσμο και έπειτα θα διαλυθεί.

Εάν, όμως, ο άνθρωπος αρχίσει να επαναλαμβάνει την ίδια σκέψη, τότε το τρίγωνο θα διατηρηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Εάν ο άνθρωπος του παραδείγματός μας εκφράσει κάποιο συναίσθημά του, τότε αυτόματα στα δύο πυκνότερα επίπεδα του Αιθερικού κόσμου θα δημιουργηθεί μια άμορφη “μάζα” η οποία θα φέρει ένα ή περισσότερα χρώματα.

Εάν το συναίσθημα είναι παροδικό, τότε αυτή η χρωματιστή άμορφη “μάζα” θα διατηρηθεί για μικρό χρονικό διάστημα στον Αιθερικό κόσμο και, όπως και στην περίπτωση της μορφής που δημιουργεί η παροδική σκέψη, μετά από λίγο θα διαλυθεί.

Εάν, όμως, ο άνθρωπος αρχίσει να επαναλαμβάνει το συγκεκριμένο συναίσθημά του, τότε η χρωματιστή αυτή άμορφη “μάζα” θα διατηρηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι σκέψεις και τα συναισθήματα των ανθρώπων είναι αλληλένδετα και, συνεπώς, είναι αρκετά σπάνιο να υπάρξει κάποιο συναίσθημα χωρίς να συνοδεύεται από κάποια σκέψη.

Συνεπώς, όταν ο άνθρωπος λειτουργεί ταυτόχρονα με τη σκέψη και το συναίσθημά του, τότε δημιουργείται μια μορφή, η οποία φέρει πάντοτε συγκεκριμένα χρώματα. Τα χρώματα απηχούν την ποιότητα του συναισθήματος, ενώ η μορφή την ποιότητα της σκέψης.

Στο δημιούργημα αυτό δόθηκε για πρώτη φορά από τις Θεοσοφικές Σχολές το όνομα “σκεπτομορφή”.

Η μεγάλη διαφορά που υπάρχει στην έννοια της σκεπτομορφής είναι ότι αυτή αποτελείται από ένα συνδυασμό σκέψης και συναισθήματος που απηχούν την ίδια ποιότητα, δηλαδή θα πρόκειται για κάποιον συνδυασμό ευγενικών σκέψεων και συναισθημάτων ή για κάποιον συνδυασμό από αρνητικές σκέψεις και συναισθήματα.

Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι περισσότερες σκεπτομορφές διαφεύγουν από τον Αιθερικό κόσμο και εισέρχονται στον Αστρικό και ορισμένες από αυτές στα κατώτερα υποεπίπεδα του Νοητικού κόσμου.

Αντιλαμβανόμαστε, συνεπώς, ότι ο κάθε άνθρωπος δημιουργεί σκεπτομορφές, κυρίως στον Αστρικό κόσμο, αν και τις δημιουργεί συνήθως ασυνείδητα.

Όταν οι σκέψεις και τα συναισθήματα που εκπέμπει ένας άνθρωπος είναι θετικά, ευγενικά και αλτρουϊστικά, τότε η σκεπτομορφή που δημιουργείται αποκτά – ιδιαίτερα στον Αστρικό κόσμο – ένα όμορφο σχήμα που μέσα του περιέχει ζωηρά και λαμπερά χρώματα.

Όταν οι σκέψεις και τα συναισθήματα που εκπέμπει ένας άνθρωπος είναι αρνητικά, απρεπή άξεστα και εγωιστικά, τότε η σκεπτομορφή που δημιουργείται αποκτά, ιδιαίτερα στον Αστρικό κόσμο, ένα δύσμορφο σχήμα που μέσα του περιέχει σκούρα και θαμπά χρώματα.

Σύγχρονες επιστολές των Διδασκάλων της Σοφίας Μέρος Ε΄ Roger De Pins  εκδόσεις Η Ψυχή του Κόσμου

Ενδιαφέροντα σεμινάρια και μαθήματα