Χοροθεραπεία ή Χοροκινητική θεραπεία, μια δημιουργική ψυχοθεραπεία

Χοροθεραπεία ή Χοροκινητική θεραπεία, μια δημιουργική ψυχοθεραπεία

Χοροθεραπεία είναι η χρήση του χορού και της κίνησης γενικότερα, σαν ψυχοθεραπευτικό μέσο, όπου το άτομο συμμετέχει άμεσα και δημιουργικά.

Η μέθοδος αυτή που συμβάλλει στην προώθηση της σωματικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ολοκλήρωσης του ατόμου, βρίσκει ολοένα και περισσότερους υποστηρικτές.

Οι πρακτικές της χοροθεραπείας χάνονται στα βάθη του χρόνου. Από την προϊστορική περίοδο, οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν το χορό σαν θεραπευτικό μέσο.

Ωστόσο, η χοροθεραπεία σαν ανεξάρτητη θεραπευτική μέθοδος, εμφανίστηκε στα μέσα του 20ου αιώνα, παράλληλα με την ανάπτυξη της ψυχανάλυσης και των ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων. Πρόκειται για μια εκφραστική θεραπευτική μέθοδο, που βασίζεται στην παραδοχή ότι σώμα και νους είναι αλληλένδετα και ότι η κατάσταση του σώματος επηρεάζει τη συναισθηματική και διανοητική υγεία μας. Η χοροθεραπεία χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση και επίλυση πολλών προβλημάτων. Ένα από αυτά είναι και η αντιμετώπιση συναισθηματικών διαταραχών και μαθησιακών δυσκολιών στα παιδιά.

Στη χοροθεραπεία, το σώμα γίνεται το επίκεντρο της προσοχής.

Ιδιαίτερα σε ένα μικρό παιδί, το πώς αισθάνεται για το σώμα του και ποια είναι η εικόνα που έχει γι΄αυτό, είναι ο βασικός παράγοντας με τον οποίο ενσωματώνει τον εαυτό ή το εγώ του. Πολλές και θετικές αλλαγές προκύπτουν στη συμπεριφορά και στις προ-μαθησιακές του δεξιότητες.

Στη χοροθεραπεία, πιστεύεται ότι, καθώς η εικόνα του σώματος αλλάζει, μέσα από αυτές τις αλλαγές, γίνονται αλλαγές και στη δομή του εαυτού μας και ότι ο τρόπος που κινούμαστε, εκδηλώνει τον τρόπο που σχετιζόμαστε με τον εαυτό μας και τους άλλους. Έτσι, το άτομο, μπορεί να εξετάσει αυτές τις σχέσεις σε σωματικό, συναισθηματικό και πνευματικό επίπεδο, μέσα από τη συμμετοχή του σώματός του εκφράζεται, εκτονώνεται και μετασχηματίζει τα συναισθήματά του, βρίσκοντας με αυτό τον τρόπο και βιώνοντας, το βαθύτερο και δημιουργικότερο κομμάτι του εαυτού του.

Η μέθοδος της χοροθεραπείας απευθύνεται σε άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχοσωματικές ασθένειες, σε εκείνους που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν δημιουργικές διαδικασίες για τη σωματική και συναισθηματική εξερεύνηση του εαυτού τους, σε εκείνους που έχουν δυσκολίες στην επικοινωνία τους και στις διαπροσωπικές τους σχέσεις και σε αυτούς που θέλουν να προχωρήσουν περισσότερο στην αυτογνωσία τους μέσα από ένα δημιουργικό τρόπο.

Μια βαθιά αλλαγή, στην αντίληψη της εσωτερικής και εξωτερικής πραγματικότητάς του, μπορεί να επέλθει, όταν ο άνθρωπος έλθει σε επαφή με το σώμα, τις σκέψεις και τα συναισθήματά του, όπως αυτά εκδηλώνονται. Η χοροθεραπεία εφαρμόζεται σε κάθε ηλικία και πληθυσμιακή ομάδα, που υποφέρει από σωματικά ή ψυχολογικά προβλήματα. Μπορεί ακόμη να εφαρμοστεί, σε ανθρώπους που αναζητούν την αυτογνωσία, μέσα από αυτό τον εκφραστικό τρόπο.

Μια συνεδρία χοροθεραπείας είναι ουσιαστικά μια αναπαράσταση της ζωής και μια μοναδική εμπειρία.

Ενδιαφέροντα σεμινάρια και μαθήματα