Η ισχυρή επίδραση των προσδοκιών μας, στην υγεία και στη θεραπεία (μελέτη)

Η ισχυρή επίδραση των προσδοκιών μας, στην υγεία και στη θεραπεία  (μελέτη)

Σε πολιτισμούς στους οποίους οι άνθρωποι πιστεύουν στα μάγια και τη μαγεία, έχουν αναφερθεί πολυάριθμες περιπτώσεις ατόμων που πέθαναν μέσα σε διάστημα λίγων μόνο ωρών ή ημερών αφότου τους καταράστηκαν ή τους έκαναν μάγια.

Οι μελέτες θνησιμότητας έχουν δείξει ότι τα ποσοστά θανάτου αυξάνονται μετά από διακοπές ή γεγονότα σημαντικά για τα μελετώμενα άτομα, γεγονός που ίσως δείχνει ότι τα άτομα μπορούν να επιβάλλουν με τη δύναμη της θέλησής τους στον εαυτό τους να κρατηθεί στη ζωή, τουλάχιστον για περιορισμένα χρονικά διαστήματα.

Μια μελέτη διαπίστωσε ότι οι κινεζικής καταγωγής Αμερικανοί που προσβλήθηκαν από μεταδοτικές ασθένειες που θεωρούνται γρουσούζικες για τους ανθρώπους που γεννήθηκαν κατά τα έτη που γεννήθηκαν αυτοί (σύμφωνα με την κινεζική θεωρία των πέντε στοιχείων), πέθαναν νωρίτερα από τους Αμερικανούς ευρωπαϊκής καταγωγής που γεννήθηκαν κατά τα ίδια έτη και προσβλήθηκαν από τις ίδιες ασθένειες.

Το σημαντικότερο ελάττωμα της μελέτης αυτής είναι ότι δεν καταβλήθηκε καμία προσπάθεια να προσδιοριστεί αν οι κινεζικής καταγωγής Αμερικανοί που συμμετείχαν, πίστευαν πράγματι ή γνώριζαν αυτή τη συγκεκριμένη εφαρμογή της θεωρίας των πέντε στοιχείων.

Παρότι πολλοί υποστηρικτές των συμπεριφορικών θεραπειών, όπως της βιοανάδρασης, της χαλάρωσης, της ύπνωσης και του διαλογισμού, ισχυρίζονται ότι οι θεραπείες αυτές έχουν ευεργετική επίδραση στην υπέρταση, μια μετα-ανάλυση ελεγχόμενων μελετών διαπίστωσε ότι, ενώ οι θεραπείες αυτές ήταν ανώτερες από τη μη θεραπεία, δεν ήταν ανώτερες από τις προσποιητές παρεμβάσεις.

Η εξαίρετη αυτή ανάλυση υπογραμμίζει την παγίδα που κρύβεται στους ισχυρισμούς περί αποτελεσματικότητας των θεραπειών που βασίζονται στο σκεπτικό ότι οι θεραπείες αυτές είναι καλύτερες επειδή έχουν καλύτερα αποτελέσματα από τη μη θεραπεία.
Οι παρεμβάσεις πρέπει να συγκρίνονται με θεραπείες placebo, επειδή οι προσδοκίες των ασθενών βελτιώνουν οποιαδήποτε θεραπεία.

Απόσπασμα από το βιβλίο της Adriane Fugh – Berman “Εναλλακτική Ιατρική – Ποιες Μέθοδοι Είναι Αποτελεσματικές” από τις εκδόσεις Αρχιπέλαγος

Ενδιαφέροντα σεμινάρια και μαθήματα