Αshtanga Yoga & Meditation Retreat στο μαγικό Zen Rocks Mani, με το Θανάση Σαραμούρτση και τη Νάνσυ Χιτζανίδου

Αshtanga & Pranayama - Retreat Διαλογισμού με τον Θανάση Σαραμούρτση και την Νάνσυ Χιτζανίδου

Ashtanga Vinyasa και η Εσωτερική Παράδοση της Hatha Yoga

Η Ashtanga Vinyasa Yoga είναι ένα σύστημα φυσικών ασκήσεων της Hatha Yoga, συνδεδεμένων με την αναπνοή, που συνδυάζει διαδοχικές ασκήσεις (asana) σε συγχρονισμένη ροή με την αναπνοή (vinyasa) και την εσωτερική εστίαση της προσοχής.

Η Ashtanga παραδοσιακά ασκείται «ατομικά» (Mysore self-practice), όπου ομάδες ασκούμενων εξασκούνται μαζί ακολουθώντας ο καθένας τον δικό του ρυθμό, βάσει των προσωπικών αναγκών και ικανοτήτων τουs υπό την επίβλεψη του δασκάλου, οδηγούμενoι έτσι βαθμιαία στην σταδιακή ανάπτυξη και βαθύτερη κατανόηση των στάσεων. Η μοναδική αυτή μέθοδος έγινε γνωστή ως “Mysore style”.

Η Hatha Yoga Pradipika του γιόγκι Svatmarama, είναι το κλασσικό, αρχαιότερο και γνωστότερο εγχειρίδιο της Hatha Yoga, της ταντρικής αυτής γιογκικής Σχολής που χρησιμοποιεί το σώμα, και κυρίως, τη ζωτική του δύναμη, ως ένα όχημα προς την αυτοπραγμάτωση.

Μέσα από πρακτικές όπως Kriya, Asana, Pranayama, Mudra, Bandha, και διαλογιστικές τεχνικές, τα τέσσερα κεφάλαια της της Hatha Yoga Pradipika -όπως δηλώνεται στον πρώτο της στίχο- γίνονται μία κλίμακα προς την υπέρτατη Raja Yoga, την απόλυτη ένωση σώματος, νου και πνεύματος, και του Ατομικού με το Οικουμενικό.


Ashtanga Vinyasa and the Esoteric Tradition of Hatha Yoga

Ashtanga Vinyasa Yoga is a system of physical postures of Hatha Yoga, intimately linked with the breath, combining specific sequences of postures (asanas), in conjunction with the breath (vinyasa), while maintaining an internal focus of attention (dristhi).

Ashtanga Vinyasa Yoga is traditionally practiced “individually” (Mysore self-practice); in the group, each practitioner is performing the asanas following his/her internal/own rhythm, according to his/her needs and ability, under the guidance of the teacher, being progressively guided to personal development and deeper understanding of the postures and the Ashtanga system in total. This unique method has become known under the name of “Mysore style”.

The Hatha Yoga Pradipika, by Svatmarama yogin, is the classic, most ancient and most renowned manual of Hatha Yoga; the latter being the most prominent tantric school, using the physical body and its vital force, as a vehicle to Self-Realization.

Through the practices of Kriya, Asana, Pranayama, Mudra and Bandha, as well as Meditation techniques, the four chapters of the Hatha Yoga Pradipika become –as stated in the text’s very first verse- a stairway to the supreme science of Raja Yoga, to the absolute unity of body, mind and spirit, and of the individual self with the Whole.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα ξεκινά Παρασκευή 25/10 το απόγευμα, και ολοκληρώνεται Δευτέρα 28/10 απόγευμα.

  • 7:30 πμ – 9:00 πμ: Πρακτικές Kriya/Pranayama – Διαλογισμός
  • 9:00 – 11:00 πμ: Ashtanga Vinyasa Yoga Practice (Mysore-style and/or Led practice)
  • 11:00 πμ: Brunch
  • 17:30 – 19:30 μμ: Διδασκαλία και πρακτική της Hatha Yoga Pradipika
  • 19:30 μμ: Δείπνο
  • 20:30 μμ – 21:30 μμ: Satsang, Chanting

Cost/Κόστος:
Option #1: 240-360€ Arrival on Saturday 2 nights/4 meals/all practices…
Άφιξη Σάββατο 2 Νύχτες/4 γεύματα/πρακτική

Option #2: 90€ extra Arrival on Friday 3 nights/6 meals/all practices
Άφιξη Παρασκευή 3 Νύχτες/6 γεύματα/πρακτική

Αναλυτικές Πληροφορίες
Ετικέτες
35 Shares
Share
Tweet
WhatsApp
Share
Email