Αναπτύσσοντας τις ικανότητες για επαγγελματική επιτυχία

Τί θα μάθουμε σε αυτο το Webinar:

Ποια είναι τα «στοιχεία» και οι πλευρές της προσωπικότητας που χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους που πετυχαίνουν και οικοδομούν ζωές με ικανοποιήσεις, δημιουργικότητα και ενδιαφέρον;

Πώς η ανάπτυξη της προσωπικότητας μπορεί πραγματικά να αποτελέσει θεμέλιο για μια Επιτυχημένη και Ευτυχισμένη Ζωή;

Πώς κατακτώνται αυτές οι πλευρές της προσωπικότητας;

Πώς μπορεί να “προκύψει” μια ώριμη και δημιουργική προσωπικότητα που βρίσκει νοήματα και παίρνει ικανοποιήσεις από τη ζωή;

Μέσα από την Προσωπική Ανάπτυξη και την Αυτογνωσία,
τα Αδύνατα γίνονται Δυνατά!

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε εδώ

Αναλυτικές Πληροφορίες
More
Share
Vibe
WhatsApp
Share