Δήμητρα Μονοκρούσου

Δήμητρα Χριστοφορίδη

Η Δήμητρα είναι:

  • Eκπαιδευτής και Σύμβουλος Νοερής Απεικόνισης, πιστοποιημένη από το American Institute for Mental Imagery
  • Professional Coach, πιστοποιημένη από την CWAYS Group
  • Ιδρύτρια του Heart Cognizance Center – Καρδιακή Αντιληπτικότητα
  • Μέλος του Imagery International

Η Δήμητρα είναι η μοναδική έμπειρη σύμβουλος και εκπαιδεύτρια Νοερής Απεικόνισης στην Ελλάδα, πιστοποιημένη από το «American Institute for Mental Imagery» της Νέας Υόρκης και η πρώτη που αναβίωσε την αρχαία αυτή πρακτική αυτογνωσίας και αυτοθεραπείας στην σύγχρονη Ελλάδα.

Ολοκλήρωσε την τετραετή πρακτική της εκπαίδευση υπό την προσωπική καθοδήγηση και εποπτεία του Dr. Gerald Epstein. MD.

Ο Dr. Gerald Epstein ήταν διεθνώς αναγνωρισμένος ψυχίατρος και ιδρυτής του American Institute for Mental Imagery της Νέας Υόρκης, ο οποίος υπήρξε στενός μαθητής της ψυχοθεραπεύτριας και πρωταρχικής δασκάλας νοερής απεικόνισης και συνειδητής ονείρευσης, Colette Aboulker-Muscat.

Είναι, επίσης, πιστοποιημένη Professional Coach, έχοντας λάβει τη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική της εκπαίδευση, διαρκείας ενός έτους, από την CWays Group.

Διεξάγει προσωπικές συνεδρίες και σεμινάρια στον χώρο της, διαδικτυακά και διεθνώς.

Οι μέθοδοι που εφαρμόζονται στις συνεδρίες και στα σεμινάρια είναι για όσους χρειάζονται και επιθυμούν να αναπτύξουν τη συνειδητή τους βούληση, καθώς και την εσωτερική δύναμη και ελευθερία να διαχειρίζονται καταστάσεις για να επιφέρουν καλή υγεία, ισορροπία, ευημερία και πληρότητα στη ζωή τους.

Με τεχνικές νοερής απεικόνισης, διευκολύνει τον ασκούμενο στον εντοπισμό και την διόρθωση των επιρροών που έχουν δημιουργήσει προκλήσεις και δυσκολίες σε νοητικό, συναισθηματικό, κοινωνικό, ηθικό και πνευματικό επίπεδο.

Μαζί με τον ασκούμενο περιηγούνται μια μοναδική εμπειρία αποκάλυψης που τον βοηθά να μετατοπίσει τη συνειδητότητά του σε επίπεδα καρδιακής αντιληπτικότητας. Η καρδιακή αντιληπτικότητα είναι η επίγνωση που αποκτάται μέσω καρδιακής συνοχής, η οποία επιφέρει νοητική οξυδέρκεια και ψυχική ηρεμία. Σε αυτή την καρδιακή συνοχή, ο ασκούμενος είναι σε θέση να προσδιορίσει τι ακριβώς είναι αυτό που οργανώνει τη ζωή του και τι μπορεί να κάνει για να προχωρήσει με διαύγεια, σαφή πρόθεση και συνειδητή βούληση.

Η διαδικασία αυτή ξεκλειδώνει αποθέματα φαντασίας, αυτοδυναμίας, παραγωγικότητας και ηγεσίας που πριν ήταν ανεκμετάλλευτες. Ως αποτέλεσμα, ο ασκούμενος εμπνέεται να μεγιστοποιήσει τις προσωπικές και επαγγελματικές του δυνατότητες.

Βοηθά τον ασκούμενο σε ζητήματα σχέσεων προσωπικών και επαγγελματικών, ανατροφής παιδιών, στην ενίσχυση παραγωγικότητας, δημιουργικότητας και ικανότητας συγκέντρωσης, στον απεγκλωβισμό από παρελθοντικές επιρροές και τραύματα, στη λήψη και υλοποίηση αποφάσεων, στη δημιουργία μιας νέας κατεύθυνσης στη ζωή, κ.α.

Τέλος, η Δήμητρα είναι κάτοχος Διπλώματος Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας του School of Natural Health Sciences της Αγγλίας και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου του Strathclyde της Αγγλίας.